You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ligestillingsudvalget

Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune er nedsat af Kommunalbestyrelsen.

Udvalgets sammensætning

 • Lisbet Emmery, kommunalbestyrelsen (Formand)
 • Mogens Bay, kommunalbestyrelsen
 • Søren Ørgaard, lederrepræsentant, Vækst- og Udviklingsforvaltningen
 • Jytte H. Pedersen, medarbejderrepræsentant, Vækst- og Udviklingsforvaltningen
 • Nanna Holdgaard Meineche, medarbejderrepræsentant, Staben (Næstformand)
 • Helle Liske, ledelsesrepræsentant, Staben
 • Dorthe Jønsson som medarbejderrepræsentant, Børne- og Familieforvaltningen
 • Jesper Ildal Djørup, ledelsesrepræsentant, Børne- og Familieforvaltningen
 • Hanne Madsen, direktionen, Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • Mikkel Orry Amby, medarbejderrepræsentant, Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • Katrine Sprogøe Brinkmann, Staben (sekretær)

Udvalgets arbejde

 • Arbejde for ligestilling blandt kommunens medarbejdere i forhold til køn, handicap og etnicitet.
 • Formulere en Ligestillingspolitik.
 • Udarbejde en årlig handleplan til fremme af ligestilling.
 • Udarbejde en ligestillingsredegørelse hvert andet år efter lov om ligestilling af kvinder og mænd
 • Tilrettelægge arrangementer og møder m.m. i kommunen om diverse ligestillingsspørgsmål

Desuden er Ligestillingsudvalget høringspart ved tværgående personalepolitiske initiativer i forhold til ligestillingsaspektet. 

Ligestillingsudvalget er sammensat af lige antal kvinder og mænd, og hele den kommunale forvaltning og Kommunalbestyrelsen er repræsenteret.

Se Ligestillingsudvalgets handlingsplan

Ligestillingspolitik for Jammerbugt Kommune

20. november 2008 godkendte Kommunalbestyrelsen en ligestillingspolitik for Jammerbugt Kommune.

Formålet med ligestillingspolitikken er at sikre, at alle gives lige muligheder inden for den kommunale organisation. 

Det betyder, at medarbejdere – nuværende og kommende – skal gives lige muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, karriere, forfremmelser mv. inden for den kommunale organisation – uafhængigt af personens køn, alder, seksualitet, handicaps, etnicitet, religion, livsopfattelse mv.

Det betyder også, at medarbejdere i Jammerbugt Kommune skal møde borgere uden fordomme og fastlåste forventninger baseret på borgerens køn, alder, seksualitet, handicaps, etnicitet, religion, livsopfattelse mv.

Forretningsorden

Ligestillingsudvalget har til formål at arbejde med ligestilling mellem kvinder/mænd og ligestilling i forhold til etniske grupper. Ligestillingsudvalget skal arbejde med ligestilling blandt kommunens medarbejdere i overensstemmelse med kommunens ligestillingspolitik

Du kan læse mere om ligestillingsudvalget i forretningsordenen.

Referater Ligestillingsudvalget

Kontakt

Sekretær for Ligestillingsudvalget
HR-Konsulent Katrine Sprogøe Brinkmann
Tlf. direkte: 4191 2848
Mail: ksb@jammerbugt.dk