You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Akutnumre

Liste over kommunens akutte numre, hvis du har behov for assistance uden for almindelig åbningstid.

Sidens indhold

Akuttelefonen

Tilbud der kan anvendes af borgere i Jammerbugt kommune. Tilbuddet er åbent alle dage mellem kl. 16 og 7. Som bruger af akuttelefonen har du mulighed for at få en støttende telefonsamtale med uddannet personale tilknyttet socialpsykiatrien i Jammerbugt kommune.

Akuttelefon: 41 91 17 18

Falck

Huller i veje, væltede træer m.v.

Falck: 70 10 20 30

Fejlmeld gadebelysning

Telefon: 7216 1533 eller online via www.michaelwulff.dk/fejlmeld-gadelys-jammerbugt/

Kloak (Jammerbugt Forsyning)

Jammerbugt Forsyning: 72 57 89 20

Få mere information på www.jfas.dk

Nordjyllands Beredskab

Nordjyllands Beredskab 70 15 15 14

I akutte nødstilfælde skal du dog ringe 112.

Rusmiddelcenter Jammerbugt

Har du eller en af dine nærmeste problemer med alkohol eller stoffer?

Uden for kommunens åbningstider kan du kontakte:

Vagtlæge: 70 15 03 00

Døgnåben telefonrådgivning: 97 64 37 00

Psykiatrisk skadestue: 98 13 42 02

Snerydning

Døgnvagt: 72 57 89 40

Sygeplejen (ældre)

I tilfælde af akut eller kronisk sygdom: 72 57 94 60

Tandproblemer - når tandplejen har lukket

Tandpine på lørdage, søndage, helligdage, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag samt fra 21. til og med 2. januar.

Kontakt Tandpinevagten, Filstedvej 10, 9000 Aalborg. Tidsbestilling mellem kl. 9 og 10.

Tandpinevagten: 70 20 02 55

Underret om svigt af børn

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare. Uden for kommunens åbningstider skal du kontakte Aalborg Politi.

Aalborg Politi: 96 30 14 48