You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Underretning om børn i mistrivsel

Hvad gør du, når du bliver bekymret for et barn, og hvordan kan du få råd og hjælp?

Sidens indhold

Underretning om børn i mistrivsel

Professionel:

Har du som professionel mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare, ex. vold, seksuelle krænkelser eller anden omsorgssvigt, hvorved der er grund til at antage, at barnet/den unge kan have behov for særlig støtte, har du en skærpet pligt at tage kontakt til kommunen og underrette herom.

Underretningsblanket

Alle underretninger behandles inden for 24 timer efter modtagelse alle ugens dage.

Privat borger:

Har du som borger mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare, ex. vold, seksuelle krænkelser eller anden alvorlig omsorgssvigt, er det din pligt at tage kontakt til kommunen og underrette herom.

Du kan lave underretningen anonymt, hvis du foretrækker dette.

Alle underretninger behandles inden for 24 timer efter modtagelse alle ugens dage.

Underretning foretages via nedenstående selvbetjeningsløsning

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Børn i mistrivsel

Beredskabsplan

Beredskabsplan

Læs mere i Jammerbugt Kommunes Beredskabsplan ved mistanke om overgreb og vold på børn og unge. Beredskabsplanen kan findes her

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Støtte til udsatte børn og unge

Har du spørgsmål ?

Har du spørgsmål til procedurer o.l. vedrørende underretninger, kan du kontakte Børne -og Familierådgivningen på bfrg@jammerbugt.dk eller tlf. 41911979 (Modtagelsen).

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Læs også