You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ligestillingsudvalget

Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune er nedsat af Kommunalbestyrelsen.

Udvalgets arbejde

 • Arbejde for ligestilling blandt kommunens medarbejdere i forhold til køn, handicap og etnicitet
 • Formulere en ligestillingspolitik
 • Udarbejde en årlig handleplan til fremme af ligestilling
 • Udarbejde en ligestillingsredegørelse hvert andet år efter lov om ligestilling af kvinder og mænd
 • Tilrettelægge arrangementer og møder m.m. i kommunen om diverse ligestillingsspørgsmål

Desuden er Ligestillingsudvalget høringspart ved tværgående personalepolitiske initiativer i forhold til ligestillingsaspektet.

Ligestillingsudvalget er sammensat af lige antal kvinder og mænd, og hele den kommunale forvaltning og Kommunalbestyrelsen er repræsenteret.

Se Ligestillingsudvalgets handlingsplan

Ligestillingspolitik for Jammerbugt Kommune

Den 27. april 2023 har Kommunalbestyrelsen godkendt den nuværende ligestillingspolitik for Jammerbugt Kommune.

Formålet med ligestillingspolitikken er at sikre, at alle gives lige muligheder inden for den kommunale organisation.

Det betyder, at der skal være lige arbejds-, trivsels- og udviklingsbetingelser for alle ansatte i kommunen. Yderligere at alle borgere i kommunen mødes lige uden fordomme og fastlåste forventninger.

Ligestillingspolitikken er udformet, så den er i tråd med kommunens øvrige politikker og strategier. Politikken skal være med til at sikre et fokuseret arbejde med ligestilling i kommunen, så det sikres, at ligestillingsperspektivet og mangfoldighed altid inddrages.

Læs Jammerbugt Kommunes ligestillingspolitik

Forretningsorden

Ligestillingsudvalget har til formål at arbejde med ligestilling mellem køn og ligestilling i forhold til etniske grupper. Ligestillingsudvalget skal arbejde med ligestilling blandt kommunens medarbejdere i overensstemmelse med kommunens ligestillingspolitik

Læs mere om Ligestillingsudvalget i forretningsordenen.

Nyhedsbrev fra Ligestillingsudvalget

Det er Ligestillingsudvalgets ønske, at kendskabet til udvalgets tanker og arbejde når ud til så mange i kommunen som muligt. Derfor kan du læse mere om Ligestillingsudvalget i dette nyhedsbrev.

Udvalgets sammensætning

 • Lisbet Emmery, Kommunalbestyrelsen (Formand)
 • Mogens Bay, Kommunalbestyrelsen
 • Peter Otto Yde Thomsen, lederrepræsentant, Vækst- og Udviklingsforvaltningen
 • Jytte H. Pedersen, medarbejderrepræsentant, Vækst- og Udviklingsforvaltningen
 • Nanna Holdgaard Meineche, medarbejderrepræsentant, Staben (orlov), suppleant: Nynne Lykke Christensen, Staben
 • Helle Liske, ledelsesrepræsentant, Staben
 • Dorthe Jønsson, medarbejderrepræsentant, Børne- og Familieforvaltningen
 • Hanne Madsen, Direktionen, Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • Mikkel Orry Amby, medarbejderrepræsentant, Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • Katrine Sprogøe Brinkmann, Staben (sekretær)

Referater Ligestillingsudvalget

Kontakt

Sekretær for Ligestillingsudvalget
HR-Konsulent Katrine Sprogøe Brinkmann
Telefon: 41 91 28 48
Mail: ksb@jammerbugt.dk