You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Underretning om børn i mistrivsel

Hvad gør du, hvis du bliver bekymret for et barn, og hvordan kan du få råd og hjælp?

Sidens indhold

Professionel

Har du som professionel mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare (f.eks. vold, seksuelle krænkelser eller anden omsorgssvigt, hvorved der er grund til at antage, at barnet/den unge kan have behov for særlig støtte), har du en skærpet pligt at tage kontakt til kommunen og underrette herom.

Brug denne underretningsblanket

Alle underretninger behandles inden for 24 timer efter modtagelse alle ugens dage.

Privat borger

Har du som borger mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare (f.eks. vold, seksuelle krænkelser eller anden alvorlig omsorgssvigt), er det din pligt at tage kontakt til kommunen og underrette herom.

Du kan lave underretningen anonymt, hvis du foretrækker det.

Alle underretninger behandles inden for 24 timer efter modtagelse alle ugens dage.

Underretning foretages via nedenstående selvbetjeningsløsning

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Børn i mistrivsel

Beredskabsplan

Læs mere i Jammerbugt Kommunes beredskabsplan ved mistanke om overgreb og vold på børn og unge.

Har du spørgsmål ?

Har du spørgsmål til procedurer o.l. vedr. underretninger, kan du kontakte Børne -og familierådgivningen på bfrg@jammerbugt.dk eller på tlf.: 4191 1979 (Modtagelsen) inden for åbningstiden, som er:

  • Mandag-onsdag kl. 9-15.30
  • Torsdag kl. 9-17
  • Fredag kl. 9-13