You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Familie og børn

Læs bl.a. om familieydelser, dagtilbud, omsorgsdage, forældremyndighed, adoption, faderskab og fødselsregistrering.

Adoption

Adoption skal være til gavn for adoptivbarnet. I skal godkendes som adoptivforældre, hvis I ønsker at adoptere et barn, som I ikke i forvejen har en familiemæssig eller nær tilknytning til.

Barn syg og omsorgsdage

Du har ret til fravær fra arbejdet, hvis dit barn bliver akut sygt eller kommer til skade. Men du har kun ret til løn under fraværet, hvis det står i din overenskomst eller kontrakt.

Børne- og Familierådgivningen

Har du behov for hjælp eller rådgivning i forhold til dit barn eller din familie, kan du kontakte vores Børne- og Familierådgivning.

Børnepasning/dagtilbud

Læs om vores dagtilbud, digital pladsanvisning, indmeldelse og udmeldelse af dagtilbud (0-6 år), SFO-tilbud, andre tilbud, takster og private pasningstilbud.

Familiecentret

I enhver familie kan der opstå problemer. Nogle gange er problemerne af en sådan karakter, at der er brug for hjælp udefra.

Graviditet, fødsel og barsel

Læs om barsel, orlov, faderskab, navngivning og fødselsregistrering.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

PPR vurderer udsatte børn og deres behov i læringsmiljøer, kvalificerer indsatser i forhold til børn i udsatte positioner og varetager talepædagogisk undervisning.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et gratis tilbud til alle familier i Jammerbugt kommune. Sundhedsplejerskerne er delt op i småbørnssundhedsplejen og skolesundhedsplejen.

Tandplejen

Her finder du nyttig viden om tandplejen i Jammerbugt kommune.

Dansk som andetsprog for børn og unge

Sprogstimulering og basisundervisning til børn og unge i Jammerbugt kommune.