You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Børnepasning/dagtilbud

Læs om vores dagtilbud, digital pladsanvisning, indmeldelse og udmeldelse af dagtilbud (0-6 år), SFO-tilbud, andre tilbud, takster og private pasningstilbud.

Find dagtilbud (0-6 år)

I Jammerbugt Kommune har vi dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner (0-6 år).
Find daginstitutioner 0-6 år
Jammerbugt Kommune har vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner (0-6 år) fordelt over hele kommunen. Se oversigten over daginstitutioner i kommunen.
Dagplejen 0-2 år
Dagplejen har sin egen hjemmeside, hvor du bl.a. kan se i hvilke områder vi pt. har dagplejere, læse dagplejernes egne præsentationer, og om opstart i dagplejen, hvordan gæstepleje fungerer og se nærmere på den pædagogiske læreplan 2021.

Skriv dit barn op til pasning

Skriv dit barn op til dagpleje, vuggestue, børnehave, integreret institution (0-6 år). Du kan få passet dit barn, fra barnet er 26 uger. Det anbefales, at du skriver dit barn op så hurtigt som muligt. Det kan du gøre, når dit barn har et CPR-nummer.
Digital Pladsanvisning
Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.
Økonomisk friplads- og søskendetilskud
Der er mulighed for økonomisk friplads- og søskendetilskud i Jammerbugt Kommune.
Deltidsplads ifm. barsels- og forældreorlov
Indmeldelse og udmeldelse
Du kan indmelde og udmelde dit barn via den digitale pladsanvisning.
Visitering og pasningsgaranti
Pladsanvisningen anviser pladser til kommunale børnehaver, samdrevne institutioner, vuggestuer og dagpleje.
Kombinationstilbud
Hvis du som forælder arbejder uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud.
Generelle retningslinjer
Alle børn har ret til en plads i et dagtilbud. Kommunen bestemmer hvilke pasningstilbud, der skal være.
Pasning i anden kommune
Du kan vælge at få dit barn passet i en anden kommune end din bopælskommune.

SFO

Hvis du har brug for at få dit barn passet før og/eller efter skoletid, kan du tilmelde barnet i skolens SFO.

Takster for forældrebetaling

Læs mere om, hvad en plads i kommunal dagtilbud/SFO koster i Jammerbugt Kommune

Private pasningstilbud og tilskud til pasning af egne børn

Læs mere om mulighederne for de forskellige private børnepasningstilbud i Jammerbugt Kommune samt tilskud til pasning af egne børn.

Om dagtilbud i Jammerbugt Kommune

Læs om bl.a. forældreindflydelse, politiske servicemål og tilsyn med dagtilbud.