You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kombinationstilbud

Hvis du som forælder arbejder uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud.

Når du vil søge om et kombinationstilbud

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud kombineret med et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning. Du skal bruge tilskuddet til at ansætte en fleksibel passer til dit barn, f.eks. om aftenen, natten eller i weekenderne derhjemme i trygge rammer, mens du er på arbejde. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Du kan komme i betragtning til et kombinationstilbud, hvis:

  • du kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid (gælder for begge forældre). Dokumentationen skal ske i form af en vagtplan fra begge forældre.
  • dit behov for fleksibel pasning i gennemsnit svarer til minimum 10 timer om ugen over fire uger.
  • du kan dokumentere, at din fleksible børnepasser har tilstrækkelige danskkundskaber til at understøtte barnets dansksproglige udvikling. Dokumentationen skal ske i form af bevis for gennemførelse af 9. klasse i dansk med minimum karakteren 2, bestået prøve i Dansk 2 eller et tilsvarende niveau.

Aftale

Som forælder indgår du en aftale med den fleksible passer. Kommunen har ikke arbejdsgiverforpligtelser i forhold til den fleksible passer. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at du som arbejdsgiver selv skal være opmærksom på arbejdsgiverforpligtelserne.

Hvis Jammerbugt Kommune godkender aftalen og den fleksible passer, kan du få tilskud fra den dato, børnepasningen er startet. Det er dog en forudsætning, at Pladsanvisningen har modtaget ansøgningen senest en måned, før pasningen påbegyndes. Sammen med ansøgningen skal du sende en vagtplan over dine/jeres arbejdstider minimum for de kommende fire uger. Vores behandlingstid vil typisk være ca. en måned fra, ansøgningen er modtaget.

Ændringer i aftalen

Hvis du ændrer nogle forhold i aftalen, skal du give Pladsanvisningen besked. Hvis ændringerne godkendes, sendes der en skriftlig godkendelse. Ændringerne kan først træde i kraft, når de er godkendt. Hvis ændringerne har betydning for tilskuddets størrelse, laver Pladsanvisningen en regulering.

Skat

Tilskuddet er skattefrit for dig som ansøger, men lønnen er skattepligtig (B-skat) for den fleksible passer. Pladsanvisningen indberetter lønnen til den fleksible passer til SKAT.

 

Det tilskud du får, bliver automatisk reguleret den 1. i den måned, dit barn fylder 3 år.

Du mister tilskuddet, når/hvis:

  • pasningsaftalen ophører – du er forpligtet til straks at orientere Pladsanvisningen.
  • dit barn begynder i et andet dagtilbud på fuld tid.
  • dit barn starter - eller har alderen til at kunne starte - i børnehaveklasse.
  • du ikke overholder den indgåede aftale.

Søg tilskud til kombinationstilbud

Ansøgningsskema til at søge tilskud til kombinationstilbud

Du skal vedhæfte vagtplan for dig selv og din partner/ægtefælle som dokumentation for dine arbejdstider og bevis for, at den fleksible børnepasser opfylder kravene til dansk-kundskaber.

Send skemaet og relevant dokumentation som sikker post til Pladsanvisningen.

Se forældrebetaling og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud