You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Digital Pladsanvisning

Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.

Når du er skrevet op til en plads i en kommunal dagpleje, vil du blive kontaktet af pladsanvisningen ca. to-tre måneder før opstart.

Du vil få besked om plads i småbørnsgruppe eller børnehave to-tre måneder før, dit barn skal starte. Dit barn vil automatisk blive overflyttet til en børnehaveplads den 1. i den måned, dit barn fylder 2 år og 11 måneder. Pladsanvisningen sender dig skriftlig besked.

Digital Pladsanvisning:

  • Skriv dit barn op til dagtilbud og skolefritidsordning. Du kan opskrive dit barn til et dagtilbud via den digitale pladsanvisning fra det tidspunkt, dit barn er født og har fået et cpr nr. Der er mulighed for at indgive ønske om tre konkrete børnehaver eller ønske om tre bestemte dagplejere i prioriteret rækkefølge
  • Udmeld dit barn
  • Ansøg om økonomisk friplads
  • Se en status på sagsbehandlingen

Du vil få brug for dit MitID for at bruge Digital Pladsanvisning.

Sådan gør du:

Skriv dit barn op til dagtilbud så tidligt som muligt.

Når du ansøger om dagtilbud, skal du bl.a. tage stilling til behovsdato og pasningsgaranti.

  • Log på med MitID
  • Klik på barnets navn
  • Vælg at opskrive eller udmelde
  • Du får til sidst en kvittering, som du kan gemme eller udskrive

Ansøg om pasning

På Digital Pladsanvisning skal du bruge dit MitID.
Søg her

Pladsanvisningen

Hanne Jacobsen
Distrikt Pandrup og Aabybro
Tlf.: 72 57 75 13

Stine Nielsen
Distrikt Brovst og Fjerritslev
Tlf.: 72 57 75 98

Katrine Pedersen
Visitering - dagpleje
Tlf.: 72 57 76 33

72 57 77 77
pladsanvisning@jammerbugt.dk
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Mandag-onsdag 

9-15.30

Torsdag 

9-17

Fredag 

9-12