You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Børne- og Familierådgivningen

Har du behov for hjælp eller rådgivning i forhold til dit barn eller din familie, kan du kontakte vores Børne- og Familierådgivning.

Børn med handicap

Hvis I bliver forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte fra kommunen

Bliv plejefamilie

Har du lyst til at byde et barn velkommen i din familie? Kan du skabe rammerne for en god og tryg opvækst? Så får du til gengæld den kæmpe gave at se et barn udvikle sig, vokse og trives.

Rådgivning

Både kommunen og private organisationer kan hjælpe, hvis du har brug for rådgivning om familieforhold eller lignende.

Sagsbehandling, herunder klagefrister og oplysningspligt jf. GDPR

Her kan du se, hvornår du kan forvente svar i forskellige typer af sager. Du kan også læse om Jammerbugt Kommunes oplysningspligt jf. gældende GDPR-bestemmelser.

Børn med særlige behov

Der kan ydes særlig støtte til udsatte børn og unge som led i at sikre, at de kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn og unge.

Underretning om børn i mistrivsel

Hvad gør du, hvis du bliver bekymret for et barn, og hvordan kan du få råd og hjælp?