You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

PPR vurderer udsatte børn og deres behov i læringsmiljøer, kvalificerer indsatser i forhold til børn i udsatte positioner og varetager talepædagogisk undervisning.

Indstilling til PPR

Sådan indstiller du til PPR.

Om PPR

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) vurderer børn og deres behov og varetager talepædagogisk undervisning.

Personale i PPR Jammerbugt

Her finder du kontaktoplysninger på personale i PPR. I PPR Jammerbugt er der ansat psykologer, tale-/hørekonsulenter, skolekonsulent/læringskoordinator, sekretær og leder.

Sprogbørnehaven for børn med sproglige vanskeligheder

PPR tilbyder gruppeforløb til børn med sproglige vanskeligheder.

Anbringelse af barn i Jammerbugt kommune

Information om anbringelse i Jammerbugt kommune.

Samråd med børne- og ungdomspsykiatrien for børn og unge med sindslidelser

Jammerbugt Kommunes samråd med børne- og ungdomspsykiatrien er et kommunalt og regionalt samarbejde for børn og unge med sindslidelser. Samrådet består af Jammerbugt Kommune, Psykiatrien i Region Nordjylland og de almene lægepraksisser i Nordjylland.

Taleskolen for børn med udtalevanskeligheder

PPR tilbyder gruppeforløb til børn med udtalevanskeligheder.