You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Taleskolen for børn med udtalevanskeligheder

PPR tilbyder gruppeforløb til børn med udtalevanskeligheder.

Taleskolen

Pædagogisk psykologisk Rådgivning tilbyder gruppeforløb til børn med udtalevanskeligheder.

Gruppen består af fire til seks børn.

Tilbuddet henvender sig til børn som tidligere har modtaget talepædagogisk indsats i barnets børnehave/skole.

Kontakt Lene Thestrup Østergaard tlf. 4191 2127

Taleskolen fonologiforløb

PPR JAMMERBUGT

Tlf.: 72 57 73 00

Kontakt (private)

Kontakt (virksomheder)