You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Bolig og byggeri

Få oplysninger om din bolig og/eller byggeri i Jammerbugt Kommune.

Dit hus og din grund

Information om hvad du skal være opmærksom på som grundejer og boligejer.
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Her kan du læse om BBR, og hvad du gør, hvis du har rettelser.
Beskæring af træer, hække og anden beplantning
Fodgængere og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din grund. Derfor er du forpligtet til at beskære beplantningen på din grund.
Ejendomsdata
Du kan finde en lang række oplysninger om din bolig og dit lokalområde i de forskellige myndigheders registre.
Ejendomsvurdering og ejendomsskat
Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld).
Grundejerforeninger
I nogle områder har grundejerforeninger fastsat retningslinjer for, hvordan bygninger og grunde skal fremstå.
Rigtige adresser og synlige husnumre
Det er vigtigt, at din adresse er korrekt, og at dit husnummer er synligt. Med korrekte og præcise adresser kan ambulancen og brandbilen finde frem.
Skorstensfejer og skorstensfejning
Har du en skorsten, skal den undersøges og rengøres efter reglerne. Jammerbugt Kommune fører administrativt tilsyn med skorstensfejerområdet.

Ejendomme, nybyggeri og ombygning

Her kan du læse om nybyggeri og ombygning i Jammerbugt Kommune.
Aftaler med håndværkerne
Det er som udgangspunkt altid dig som bygherre, der skal indgå aftaler med håndværkere, inden du sætter en byggeopgave i gang. Kun hvor der er tale om totalentreprise, er det totalentreprenøren, der indgår alle relevante aftaler.
Bygge- og anlægsaffald
Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger danner ofte meget byggeaffald. Du har forskellige forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.
Digital byggeansøgning - søg her
Byggeansøgninger skal sendes digitalt. Byg og Miljø kan give dig støtte i din ansøgningsproces samt overblik over din byggeansøgning.
Byggeloven
Når du skal bygge, skal du overholde love og regler. Den grundlæggende lov i den forbindelse er Byggeloven.
Faldefærdige bygninger
Faldefærdige bygninger er boliger, der typisk ender som forladte bygninger eller billige udlejningsboliger.
Skimmelsvamp
Skimmelsvamp er en naturlig svampeart, som er uskadelig i naturen, men når den kommer ind i vores bygninger, bliver svampen sundhedsskadelig.
Spildevand og kloakering
I Danmark skal spildevandet ledes bort på en forsvarlig måde. Din ejendom skal derfor være tilmeldt et kloakeringsanlæg - privat eller offentligt.
Varmepumper
Med en varmepumpe kan du spare energi, hvis du opvarmer med olie, el eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.
Jordvarme
Jordvarme er ikke kun en billig og effektiv opvarmningsform, den er også miljøvenlig, fordi den udnytter energien i jorden.

Find bolig

Hvor vil du gerne bo, og hvad er den helt rigtige bolig for dig?
Vil du selv bygge hus?
Så se her hvilke grunde der er til salg i Jammerbugt Kommune.
Lejebolig
Se information om lejebolig, om huslejenævn og nabogener.
Beboerindskudslån og depositum
Her kan du læse mere om beboerindskudslån og depositum.
Boligstøtte
Boligstøtte er et tilskud til husleje, som Udbetaling Danmark udbetaler.
Sommerhus
På denne side er der samlet en række nyttige informationer til ejere af sommerhuse i Jammerbugt Kommune. I Danmark må du kun bo i dit sommerhus om sommeren.
Ungdomsbolig
Er du under uddannelse, og mangler du en bolig? Så kan du undersøge mulighederne for en ungdomsbolig.
Bolig med støtte og pleje
Læs om ældrebolig, bolig til ældre, plejecentre og plejehjem.
Bofællesskaber
Bofællesskaber i Jammerbugt Kommune der er målrettet voksne sindslidende og mennesker med alvorlige psykiske problemer.

Grunde til salg

Se hvilke grunde der er til salg i Jammerbugt Kommune og find størrelse og placering i grundsalgsmodulet.

Planer

Læs om kommunens planer, herunder bl.a. lokalplaner, masterplaner og om VVM og landzoneadministration.