You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Skorstensfejer og skorstensfejning

Har du en skorsten, skal den undersøges og rengøres efter reglerne. Jammerbugt Kommune fører administrativt tilsyn med skorstensfejerområdet.

Der er frit skorstensfejervalg. Dog har Jammerbugt Kommune indgået en kommunal aftale med to skorstensfejere, som har forpligtet sig til at hjælpe borgere, som er pålagt at få tilsyn/renset skorsten.

Skorstensfejerne i Jammerbugt Kommune

Skorstensfejeren (Brovst, Fjerritslev og Aabybro)

Morten Nesgaard
Granlien 3
9460 Brovst
Tlf.: 9823 3230

Skorstensfejeren (Pandrup)

Carøe Aarestrup ApS
Hjulmagervej 17
9490 Pandrup
Tlf.: 9824 6474

Skorstensfejning

Hvis du planlægger at etablere et fyringsanlæg, er det en god idé at få råd og vejledning af skorstensfejeren. Du skal altid anmelde eller indhente godkendelse hos skorstensfejermesteren, når du etablerer ildsteder og skorstene.

Rengøring af skorstene

Skorstene, der er tilsluttet mindre oliefyrede anlæg, pejse, brændeovne eller lignende ildsteder, skal rengøres mindst en gang om året eller efter behov.

Rengøring af skorsten der er tilsluttet andre anlæg, herunder halm, flis eller træspånsanlæg, aftales i hvert enkelt tilfælde med skorstensfejermesteren.

Vær opmærksom på:

  • Hvis du har en mindre skorsten, som er tilsluttet enten oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, er det lovpligtigt at få den undersøgt og renset mindst en gang om året
  • Større skorstene skal fejes mindst to gange om året
  • Det er vigtigt, at reglerne overholdes for, hvornår en skorsten skal renses
  • Skorstensfejeren skal undersøge om ildstedet og røgrør har mangler, og om der er brandfare
  • Skorstensfejeren skal undersøge, om installationerne er i orden