You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Bygge- og anlægsaffald

Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger danner ofte meget byggeaffald. Du har forskellige forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.

Byggeaffald skal sorteres og bortskaffes

Det skal ske efter de gældende regler i affaldsbekendtgørelsen.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen, før du går i gang med at renovere eller nedrive. Det gælder både for private og erhverv, hvis:

  • du danner mere end 1 tons affald ved din renovering eller nedrivning

eller

  • du udskifter termoruder fra perioden 1950-1977

Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før din renovering eller nedrivning.

Der skal foretages en screening af bygningen for at klarlægge, om der kan være problematiske stoffer (PCB, tungmetaller, klorparaffiner, PAH'er, asbest mv.) i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om bygningen, bygherre, screening og evt. kortlægning af problematiske stoffer, affaldstyper, transportør og modtager.

Byggeaffaldet anmeldes via www.bygningsaffald.dk

Læs mere herunder om de nye regler gældende fra 1. januar 2021, få gode råd og se de vejledende grænseværdier for problematiske stoffer.

Her kan du læse mere