You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Faldefærdige bygninger

Faldefærdige bygninger er boliger, der typisk ender som forladte bygninger eller billige udlejningsboliger.

I Jammerbugt Kommune har vi på nuværende tidspunkt flere steder tomme, tiloversblevne og faldefærdige boliger, der typisk ender som forladte bygninger eller udlejningsboliger.

Ofte lever boligerne ikke op til byggetekniske krav eksempelvis i forhold til opvarmning.

Vi oplever, at nedslidte, tomme og forfaldne bygninger kan danne et negativt billede af Jammerbugt Kommune. Nogle gange er der også tale om skæmmende boliger, der påvirker omgivelserne i negativ retning. Det bliver vanskeligere at sælge naboejendomme og mulige tilflyttere vælger området fra.

Vi ønsker, at vores kommune fortsat skal være attraktiv for nye tilflyttere, ligesom turisterne også skal have gode oplevelser og indtryk at tage med sig hjem. Derfor arbejder vi i kommunen intenst på at reducere antallet af de faldefærdige bygninger.

Henvend dig til Jammerbugt Kommune

For at komme de faldefærdige bygninger i kommunen til livs, ønsker vi at samarbejde med borgerne. Jammerbugt Kommune kan gennem byggeloven og byfornyelsesloven hjælpe borgerne til at løse problemet, da Jammerbugt Kommune tror på den positive dialog til løsningen af opgaven.

Jammerbugt Kommune kan både økonomisk og mandskabsmæssigt hjælpe med mulighed for tilskud til nedrivning og fjernelse af gamle, faldefærdige bygninger.

Vores indsats går overordnet på 3 tiltag:

  1. Tilbud om frivillig nedrivning – Her yder kommunen et tilskud til nedrivning samt sørger for at udarbejde tilbud til entreprenører.
  2. Opkøb til nedrivning – Her køber kommunen grunden og sørger for at nedrive bygningen. Efterfølgende sælges den tomme grund.
  3. Kondemnering – Her kan kommunen give forbud mod beboelse og evt. give nedrivningspåbud.

I alle tilfælde gælder tiltagene for boliger.

De skæmmende og dårlige boliger har førsteprioritet. Vi vil løbende gennemgå alle indkomne henvendelser og vi håber at kunne nå dem alle, men det vil naturligvis afhænge af, hvor mange henvendelser vi modtager.

Nedrivningen udføres af en lokal entreprenør, der er bestilt og betalt af Jammerbugt Kommune.

Hvis bygningen opkøbes til nedrivning, sørger vi for at afbryde installationer, kloak, vand, el m.m. Affaldet bortskaffes og grunden afleveres groft planeret.

Hvis det er en frivillig nedrivning, er det ejer selv, der står for at afbryde installationer, kloak, vand, el m.m, samt omkostningerne dertil.

Har du en ubeboet og utidssvarende bolig i Jammerbugt Kommune, som du ønsker, at vi skal nedrive, eller har du et tip om en sådan bolig, kan du skrive til Jammerbugt Kommune enten ved at sende en mail eller ringe. Derefter besigtiger vi ejendommen - og bliver vi enige, indgår vi en skriftlig aftale med ejeren.

Det er et krav, at ejendommen er ubeboet, og panthaverne skal acceptere nedrivning.

Kontakt:

Kit Kristine Madsen

Mail: nedrivning@jammerbugt.dk 

Telefon: 41 91 26 27

Sikkerpost

Vækst og udvikling arbejder med fire hovedområder:

  1. Plan og miljø
  2. Teknik og forsyning
  3. Kultur, fritid og landdistrikter
  4. Vækst (erhverv og turisme)
72 57 77 77
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider telefon:

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider fremmøde:

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12