You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ejendomme, nybyggeri og ombygning

Her kan du læse om nybyggeri og ombygning i Jammerbugt Kommune.

Aftaler med håndværkerne
Det er som udgangspunkt altid dig som bygherre, der skal indgå aftaler med håndværkere, inden du sætter en byggeopgave i gang. Kun hvor der er tale om totalentreprise, er det totalentreprenøren, der indgår alle relevante aftaler.
Bygge- og anlægsaffald
Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger danner ofte meget byggeaffald. Du har forskellige forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.
Digital byggeansøgning - søg her
Byggeansøgninger skal sendes digitalt. Byg og Miljø kan give dig støtte i din ansøgningsproces samt overblik over din byggeansøgning.
Byggeloven
Når du skal bygge, skal du overholde love og regler. Den grundlæggende lov i den forbindelse er Byggeloven.
Faldefærdige bygninger
Faldefærdige bygninger er tiloversblevne og faldefærdige boliger, der typisk ender som forladte bygninger eller billige udlejningsboliger.
Skimmelsvamp
Skimmelsvamp er en naturlig svampeart, som er uskadelig i naturen, men når den kommer ind i vores bygninger, bliver svampen sundhedsskadelig.
Spildevand og kloakering
I Danmark skal spildevandet ledes bort på en forsvarlig måde. Din ejendom skal derfor være tilmeldt et kloakeringsanlæg - privat eller offentligt.
Varmepumper
Med en varmepumpe kan du spare energi, hvis du opvarmer med olie, el eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.
Jordvarme
Jordvarme er ikke kun en billig og effektiv opvarmningsform, den er også miljøvenlig, fordi den udnytter energien i jorden.