You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Lejebolig

Se information om lejebolig, om huslejenævn og nabogener.

Sidens indhold

En lejebolig er en bolig, som en lejer kan leje af en udlejer.

I Danmark bor over 40% af den danske befolkning til leje. En stor del af lejeboligerne er organiseret i almene boligselskaber.

I denne kategori findes der over hele landet 540.000 almene boliger, hvilket udgør ca. 20% af alle boliger i Danmark. En almen bolig er en bolig, som er ejet af en almen boligorganisation, og hvor der gælder særlige regler.

Hvis du ønsker en almen familiebolig, skal du lade dig skrive op i en af de mange almene boligorganisationer for at komme på venteliste.

På boligportalen www.DanmarkBolig.dk finder du en udførlig præsentation af mere end 550.000 almene familie- og ældreboliger.

Private lejeboliger er ikke samlet i et centralt register. I stedet kan du søge i boligportaler, hvor du kan finde ledige boliger.

Huslejenævn

I alle kommuner findes et huslejenævn, der afgør de uenigheder mellem lejere og udlejer, som kan opstå i privat boligbyggeri.

Hvis du vil indbringe en sag for huslejenævnet, skal du henvende dig til huslejenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Hvis du bor til leje i en almen bolig, skal du henvende dig til det lokale beboerklagenævn. Jammerbugt Kommune er tilknyttet Beboerklagenævnet i Aalborg.

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer, og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få huslejenævnet til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser.

Kontakt

Huslejenævnet
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Telefon: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk

Sekretær: Lone Hilmer
Telefon: 72 57 74 03
hil@jammerbugt.dk

Beboerklagenævnet
Aalborg Kommune Beboerklagenævn c/o Juridisk kontor
Boulevarden 13, Postboks 462, 9100 Aalborg
Mads Leicht Larsen, telefon: 99 31 17 22

Mere information om huslejenævn

Nabogener

Med gensidig hensyntagen kan I undgå problemer. Hvis du har problemer med din nabo pga. støj fra f.eks. musik, plæneklippere eller andet, kan du i første omgang fortælle din nabo, at støjen generer dig.
Se mere om nabogener