You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Planer

Læs om kommunens planer, herunder bl.a. lokalplaner, masterplaner og om VVM og landzoneadministration.

Kommuneplan

Jammerbugt Kommune har samlet alle politikker og planinformationer i en kommuneplan, som giver overblik over planlægning og anvendelsesbestemmelser i kommunen.

Planstrategi og handlingskatalog

Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi for de kommende års prioriteringer, handlinger og tiltag.

Lokalplaner og byplanvedtægter

Alle gældende lokalplaner og byplanvedtægter i Jammerbugt Kommune kan du se på www.plandata.dk, som er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark.

Masterplaner og visioner

Her kan du finde masterplaner og visionskataloger for byer og områder i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag

Se administrationsgrundlag for byggeri, flexbolig mv.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Anlæg der kan have væsentlige virkninger på miljøet, skal vurderes efter Miljøvurderingslovens bestemmelser, inden der kan gives tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.