You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Handicapafdelingen

Læs om bl.a. botilbud og myndighedsafdelingen i Jammerbugt Kommune.

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Har du en betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, som det er vanskeligt at imødekomme efter andre ordninger i Serviceloven? Så kan det være, at du er i målgruppen for Borgerstyret Personlig Assistance.

Botilbud

Hvis du vil søge om botilbud så send en mail og bed om at blive kontaktet af en rådgiver på botilbudsområdet.

Botilbuddet Egehuset

Botilbuddet Egehuset er for voksne med en varig og betydelig nedsat psykisk funktionsevne og evt. psykiatrisk diagnose.

Botilbuddet Krabben

Botilbuddet Krabben er for personer med udviklingshæmning som grundlæggende problemstilling, der kan være kompliceret af udfordringer med kommunikation, fysisk funktionsnedsættelse og lettere psykiatriske diagnoser.

Botilbuddet Poppelhuset

Botilbuddet Poppelvej 1B og 1C i Brovst er for personer med enten medfødt eller erhvervet hjerneskade eller neurologiske lidelser.

Botilbuddet Solkrogen

Botilbuddet Solkrogen er for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og komplekse sociale problemstillinger, som har behov for en særligt tilrettelagt og specialiseret støtte.

Botilbuddet Toftehøj

Botilbuddet Toftehøj er for voksne med sindslidelser såsom forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, angst, depression eller anden psykisk vanskelighed.

Flexhandicap

For at bruge flexhandicap skal du ansøge om at blive optaget i kørselsordningen.

Kontaktpersonordning for døvblinde

Hvis du er funktionelt døvblind, kan du få hjælp af en særlig kontaktperson.

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Har du en betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer ugentligt? Så kan det være, at du kan få et kontant tilskud til selv at ansætte hjælpere.

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, du bærer på kroppen, f.eks. proteser eller fodtøj. Hjælpemidlerne er personlige og ejet af dig. Du skal derfor ikke aflevere dem tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.

Ledsagerordning

Kan du pga. fysisk og/eller psykisk funktionsevne ikke færdes alene, og er du mellem 18 år og folkepensionsalderen? Så kan du være berettiget til en ledsagerordning.

Merudgifter

Her kan du ansøge om merudgifter efter Serviceloven §100.

Myndighedsafdelingen i Sundhed og Handicap

Velkommen til Myndighedsafdelingen, Sundhed og Handicap i Jammerbugt kommune.

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal

Velkommen til samværs- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er til personer med fysiske eller psykiske handicap.

Støtte til køb af bil

Her kan du læse mere om støtte til køb af handicapbil og udstedelse af parkeringskort.