You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kontaktpersonordning for døvblinde

Hvis du er funktionelt døvblind, kan du få hjælp af en særlig kontaktperson.

Vil du vide mere om kontaktpersonordningen for døvblinde?

Kontaktpersonen har til opgave at synstolke omgivelserne, være bindeled for den døvblinde til omgivelserne, hjælpe med formidle indhold fra avis, post og lignende, ledsage til indkøb, besøg, møder, kurser m.v.

Du er velkommen til at kontakte Myndighedsafdelingen og bede om at blive kontaktet af en rådgiver, for at få råd og vejledning om hvorvidt du kunne være i målgruppen for kontaktpersonordningen.

Sundhed & Handicap
72 57 77 77