You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ledsagerordning

Kan du pga. fysisk og/eller psykisk funktionsevne ikke færdes alene, og er du mellem 18 år og folkepensionsalderen? Så kan du være berettiget til en ledsagerordning.

Hvad er ledsageordningen?

Den øvre aldersgrænse kan dog ikke blive mindre end 67 år og hvis du får tildelt ordningen inden du fylder 67, så vil du fortsat kunne benytte den, når du er fyldt 67 år.

Det er en forudsætning, for at få tildelt ordningen, at du ikke har behov for socialpædagogisk støtte i forbindelse med ledsagelsen.

Bevilling af ledsagerordning udgør altid 15 timer pr. måned.

Du kan selv vælge din ledsager, dog må det i udgangspunktet ikke være en nærtstående, som f.eks. en forælder eller ægtefælle, der yder ledsagelsen.

Du er også velkommen til at kontakte Myndighedsafdelingen og bede om at blive kontaktet af en rådgiver, for at få råd og vejledning om hvorvidt du kunne være i målgruppen for ledsagerordning.

Myndighed - Sundhed og Handicap
72579590