You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Botilbuddet Solkrogen

Botilbuddet Solkrogen er for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og komplekse sociale problemstillinger, som har behov for en særligt tilrettelagt og specialiseret støtte.

Fakta om botilbuddet Solkrogen

Faglige tilgang og metode: Samskabende pædagogik

Etableringsår: 2014

Antal lejligheder: 11

Døgnbemandet

Hvad kan vi tilbyde?

Bofællesskabet Solkrogen er et bofællesskab, hvor den enkelte beboers ressourcer, ønsker og behov er i centrum. Indsatserne er kontinuerligt afstemt efter den enkelte beboer, og det er således den enkeltes sindsstemning, der sætter rammen for dagen. Solkrogens beboere har i varierende grad behov for støtte til deltagelse i sociale sammenhænge.

Lejlighederne er store og rummelige på ca. 79-95 m², inkl. fællesarealer og med eget bad og tekøkken. Lejlighederne er indrettet med to udgange fra alle rum. Hver lejlighed har egen indgang.

Beliggenheden er Klim, som er en mindre by omgivet af skov, hede, strand og ikke mindst tæt på hav og fjord. Der er ca. 8 km til nærmeste større bysamfund (Fjerritslev).

Dagligdagen på Solkrogen bærer præg af, at der tages afsæt i den enkeltes aktuelle ressourcer, ønsker og behov. I dagligdagen deltager den enkelte eksempelvis i almindelige individuelle og fælles praktiske opgaver som eksempelvis indkøb, rengøring, oprydning og lignende. Dagligdagen består herudover af aktivitetstilbud som eksempelvis svømning, gå/cykeltur i nærområdet, skov eller strand, ridning, fisketur eller skoleopgaver. På Solkrogen er det desuden muligt at benytte sanse- og wellnessrum.

På Solkrogen lægges der vægt på, at aktiviteterne opleves meningsfyldte for den enkelte, således der bidrages positivt til hverdagen, og så den enkeltes oplevelse af sammenhæng i eget liv styrkes.

Den pædagogiske vinkel er specialiseret og centreret omkring samskabende udvikling mellem den enkelte beboer og medarbejderne såvel i forhold til den enkeltes udvikling som i forhold til den tilhørende praksis. Det er den enkeltes ressourcer, motivation og behov, der ses som grundstenen i forhold til udvikling og trivsel. På Solkrogen værdsættes struktur og genkendelighed, og der arbejdes hen imod så høj en grad af selvstændighed og selvhjulpenhed som muligt samt afstemt deltagelse i sociale sammenhænge.

Lovgrundlaget: Bofællesskabet er etableret efter § 105 i Almenboligloven. Bostøtten gives efter servicelovens § 85, og indsatsmålene og delmålene udarbejdes efter servicelovens § 141.

Vi støtter dig i at indfri dine potentialer og mestre dit liv.

Kontakt

Solkrogen 21, Klim, 9690 Fjerritslev
Botilbuddet Solkrogen
72 57 87 30

Tilbudsleder

Tilbudsleder
Knud Olav Christiansen
41913731

Områdeleder Botilbud

Områdeleder
Julie Sand Kiilerich
41 91 22 51