You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Botilbuddet Poppelhuset

Botilbuddet Poppelvej 1B og 1C i Brovst er for personer med enten medfødt eller erhvervet hjerneskade eller neurologiske lidelser.

Fakta om botilbuddet Poppelvej 1C og 1B

Poppelvej 1C er et helhedstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade forårsaget af ulykker, blodpropper, hjerneblødninger eller andre traumatiske hændelser eller fremadskridende neurologiske lidelser, der har givet en betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Poppelvej 1B er et helhedstilbud for borgere med medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade samt borgere med neurologiske lidelser. Skader erhvervet i de første leveår, eksempelvis forårsaget af ulykker, blodpropper eller hjerneblødninger eller andre traumatiske hændelser, der har givet en betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Faglige tilgange:

  • Ressourceorienteret tilgang
  • Anerkendende tilgang
  • Rehabiliterende og habiliterende tilgang
  • Neuropædagogisk tilgang

Faglige metoder:

  • Social færdighedstræning
  • Motiverende samtale
  • FOTT (Facial Oral Tract Therapy)
  • ADL (Almindelig daglig livsførelse)
  • LA2 (Low Arousal)

Etableringsår: Poppelhuset 1C i 2012 og Poppelhuset 1B i 2018

Antal lejligheder: 16

Døgnbemandet

Hvad kan vi tilbyde?

Poppelhuset kendetegnes ved ro og harmoni og med et aktivitetsniveau, der er nøje afstemt efter beboernes sindsstemning og muligheder. Vi lægger stor vægt på at afstemme forventningerne i tæt dialog med beboerne. De fysiske rammer er hyggeligt indrettet og delt op i flere grupper, så det bliver mere skærmede miljøer. Vi har et motions-/sanserum, værksted og krearum til fælles og individuelle aktiviteter og træning.

Poppelhuset har 2 handicapvenlige indrettede køkkener og et tekøkken.

Beliggenheden er i et roligt villakvarter centralt i Brovst. Der er skærmede grønne arealer med flere terrasser med drivhuse og højbede. Der er bålsted med mulighed for madlavning over bål eller grill. Her er gode muligheder for at komme ud - både på gå- og cykelture og på indkøb. Beliggenheden tæt på skov og strand er ideel til aktiviteter ude af huset. I hus C er der hønsehold, hvor beboerne kan deltage med pasning ud fra de ressourcer, de har.

Lejlighederne fremstår lyse og er indrettet med stue, soveværelse, badeværelse og tekøkken. Lejlighederne har alle udgang til egen terrasse.

Dagligdagen på Poppelhuset er præget af, at vi lægger vægt på at skabe en tryg ramme for den enkelte beboer, hvor der er mulighed for at arbejde med individuelle indsatsmål.

I Poppelhuset er der herudover mulighed for mange aktiviteter afpasset efter den enkeltes muligheder og interesser. Aktiviteterne spænder vidt lige fra kortspil, strikning og bagning til musikarrangementer og cykelture, som også kan være på parcykel eller ladcykel. Vi har to busser til individuelle eller fælles aktiviteter.  

Den pædagogiske vinkel er kendetegnet ved en individuel tilrettelagt pædagogik, struktur og fokus på relationer. I Poppelhuset vægter vi anerkendelse, respekt og værdighed. Vi fokuserer på dialog med den enkelte, hvor vi i fællesskab skaber rammen om et godt liv. Vi har øje for beboernes forskellige behov og udviklingsmuligheder, men har også blik for, at Poppelhuset er et fællesskab, hvor alle har lige ret til at være den, de er. Vi lægger vægt på at støtte den enkelte til at være så selvhjulpen som muligt, for vi tror på, at vi derved skaber størst mulig trivsel.

Lovgrundlaget: Bofællesskabet er etableret efter § 105 i Almenboligloven. Bostøtten gives efter servicelovens § 85, og indsatsmålene og delmålene udarbejdes efter servicelovens § 141.

Vi støtter dig i at indfri dine potentialer og mestre dit liv.

Kontakt til

Poppelvej 1b og 1c 9460 Brovst
Botilbuddet Poppelhuset
72 57 36 83/72 57 86 83
41 91 13 86

Ansvarlig leder

Tilbudsleder - Poppelhuset/Egehuset
Gitte Røge Christensen
72 57 86 83
51 46 40 87

Områdeleder Botilbud

Områdeleder
Julie Sand Kiilerich
41 91 22 51