You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Botilbuddet Toftehøj

Botilbuddet Toftehøj er for voksne med sindslidelser såsom forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, angst, depression eller anden psykisk vanskelighed.

Fakta om botilbuddet Toftehøj

Faglige tilgange:

  • Recovery-understøttende tilgang
  • Narrativ tilgang
  • Rehabiliteringstilgang
  • Kognitiv tilgang
  • Systemisk tilgang.

Faglige metoder:

  • Social færdighedstræning
  • Kognitiv terapi
  • Akupunktur

Etablerings år: 2008

Antal lejligheder: 32

Døgnbemandet

Hvad kan vi tilbyde?

Toftehøj kendetegnes ved ro, harmoni og fællesskab med et aktivitetsniveau, der er nøje afstemt efter beboernes ønsker, sindsstemning, lyst og muligheder. Vi lægger stor vægt på at afstemme forventningerne i tæt dialog med beboerne. Toftehøj er et bosted præget af høj trivsel hos både beboere og personale.

Lejlighederne har alle egen terrasse med lille have. Derudover er der adgang til fælles atriumgårde centralt beliggende i bygningen, hvor der er mulighed for fælles udeaktiviteter. Hver lejlighed har også udgang til det store lyse fællesområde med åbent køkken, spiseborde og TV-stue.

Beliggenheden er i et roligt område med beboelse, grønne arealer og skoler, i udkanten af Aabybro by. Her er gode muligheder for at komme ud - både på gå- og cykelture og på indkøb.

Dagligdagen på Toftehøj præges af ro, harmoni og fællesskab. Vi lægger vægt på at skabe en tryg ramme for den enkelte og for huset, hvor der også er mulighed for mange aktiviteter, afpasset efter den enkelte beboers ønsker, evner og interesser. Aktiviteterne spænder vidt, lige fra kortspil, strikning og madlavning til svømning i den lokale svømmehal og eksempelvis endagstur til Tyskland. Vi lægger vægt på, at alle beboere skal have de bedste muligheder for at have et liv, der for dem har livskvalitet.

Den pædagogiske vinkel tager sit afsæt i rehabiliterings- og recovery-tilgangen. Vi lægger vægt på dialog med beboerne, hvor vi i fællesskab skaber rammen om et godt liv for den enkelte. Vi har øje for beboernes forskellige behov og udviklingsmuligheder, men har også blik for, at Toftehøj er et fællesskab, hvor alle beboere har lige ret til at være den, de er. Vi lægger vægt på at støtte den enkelte beboer til at være så selvhjulpen som muligt, for vi tror på, at vi derved skaber højest mulig trivsel.

Lovgrundlaget: Bofællesskabet er etableret efter § 105 i Almenboligloven. Bostøtten gives efter servicelovens § 85, og indsatsmålene og delmålene udarbejdes efter servicelovens § 141.

Akuttelefonen i Socialpsykiatrien er et tilbud, der kan anvendes af borgere i Jammerbugt kommune. Tilbuddet er åbent alle dage mellem 16 og 7. Som bruger af akuttelefonen har man mulighed for at få en støttende telefonsamtale med uddannet personale tilknyttet socialpsykiatrien i Jammerbugt kommune. Telefonnummeret er 4191 1718.

Vi støtter dig i at indfri dine potentialer og mestre dit liv.

Akuttelefonen i Socialpsykiatrien

Et tilbud der kan anvendes af borgere i Jammerbugt kommune. Tilbuddet er åbent alle dage mellem kl. 16 og 7. Telefonnummeret er 4191 1718.
Akuttelefonen i Socialpsykiatrien i Jammerbugt Kommune

Kontakt Toftehøj

Peter Løthsvej 3 9440 Åbybro
Botilbuddet Toftehøj
72 57 89 98

Leder

Tilbudsleder Toftehøj og Sneppen
Rikke Hessel Sørensen
72 57 88 98
41 91 38 94

Områdeleder Botilbud

Områdeleder
Julie Sand Kiilerich
41 91 22 51