You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Har du en betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, som det er vanskeligt at imødekomme efter andre ordninger i Serviceloven? Så kan det være, at du er i målgruppen for Borgerstyret Personlig Assistance.