You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, du bærer på kroppen, f.eks. proteser eller fodtøj. Hjælpemidlerne er personlige og ejet af dig. Du skal derfor ikke aflevere dem tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.

Vil du vide mere om kropsbårne hjælpemidler?

Disse hjælpemidler er personlige og ejes af dig. Du skal derfor ikke aflevere dem tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

  • ortopædisk fodtøj/indlæg (link til nuværende afsnit om ortopædisk)
  • arm- og benproteser
  • støttekorsetter og bandager
  • parykker
  • brystproteser
  • diabetes
  • inkontinenshjælpemidler (stomi, bleer, katetre) (link til brochure)
  • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

For nogle hjælpemidler er der egenbetaling, f.eks. håndsyede sko.

Sagsbehandlingsfristen for kropsbårne hjælpemidler er otte uger.

Frit valg af leverandør

Du har ret til frit at vælge leverandør. Hvis du ønsker en anden leverandør, kan du få refunderet udgiften. Tilskuddet kan dog højst udgøre det beløb som kommunen skulle have betalt ved sin leverandør.

Du betaler selv merprisen direkte til leverandøren.

Kropsbårne hjælpemidler
72579590