You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er til personer med fysiske eller psykiske handicap.

Vil du vide mere?

Tilbuddet indeholder både undervisning og specialpædagogisk bistand, herunder rådgivning til deltageren og dennes pårørende. Det skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv og deltagelse i samfundslivet.

Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Dette kan bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at han/hun i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap.

Tlf. 7257 7634 og mail*

Myndighed - Sundhed og Handicap
72579590

Send sikkert

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.