You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Myndighedsafdelingen i Sundhed og Handicap

Velkommen til Myndighedsafdelingen, Sundhed og Handicap i Jammerbugt kommune.

Formålet med nedenstående oplysninger er at give en enkel og klar information om hvilken hjælp og støtte du kan forvente, når du som borger eller samarbejdspartner henvender dig til Myndighedsafdelingen i Sundhed og Handicap.
Vi samarbejder med dig om at opnå, genvinde og vedligeholde dine færdigheder, således at du opnår mest mulig mestring af dit eget liv.
Jammerbugt Kommune prioriterer, at du kan blive ved med at være selvhjulpen og aktiv i dit eget liv.

Kerneopgaven

Vores kerneopgave er at støtte dig til at udvikle færdigheder, så du bliver i stand til at mestre dit eget liv, i videst muligt omfang. Derfor vurderer vi, hvilken støtte du har brug for og giver ikke mere støtte, end der er behov for.
Vores fokus er at se på dine potentialer, i forhold til du godt kan selv eller det du selv kan komme til at kunne.

Vi vil hellere støtte, motivere og vejlede, så du har mulighed for at være så selvstændig og uafhængig af andre, som muligt.

Herunder ses en indsatstrappe, som illustrerer vores måde vi arbejder på, og hvad du kan forvente i mødet med os.

Trappen skal forstås på den måde, at du bliver indplaceret på trappen i forhold til det støttebehov, du har, og ikke højere oppe. Det vil altid være et mål, at du bevæger dig ned ad trappen, så du får behov for mindre omfattende støtte henad vejen.

>

Omfattende indsatser

>

Mindre indgribende indsatser

>

Rehabiliterende indsatser

Forebyggende indsatser

Hvilke tilbud bruger vi

Vi benytter udgangspunkt kommunens egne tilbud, som vi samarbejder meget med.

Det gør vi for at sikre sammenhæng mellem kvalitet og økonomi.

Sagsbehandlingsfrister

Der er politisk vedtaget sagsbehandlingsfrister for de forskellige områder indenfor Sundhed og Handicap i Jammerbugt Kommune. Det tilstræbes, at vi overholder disse sagsbehandlingsfrister, men forskellige forhold kan imellem betyde, at det ikke er muligt.

Hvis det ikke er muligt at overholde den politisk vedtagne sagsbehandlingsfrist, vil du modtage et brev om det.

Myndighed - Sundhed og Handicap

Myndighed - Sundhed og Handicap
72579590

Akuttelefonen i Socialpsykiatrien

- er et tilbud, der kan anvendes af borgere i Jammerbugt kommune. Tilbuddet er åbent alle dage mellem 16.00 og 07.00. Telefonnummeret er 41911718