You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Børne- og Familieforvaltningen

Børne- og Familieforvaltningen består af to fagområder og en forvaltningsserviceenhed.

Sidens indhold

Forvaltningen ledes af en Børne- og Familiedirektør og to fagchefer. Denne gruppe har ansvaret for den strategiske ledelse, personaleledelsen og den faglige ledelse, ligesom gruppen servicerer det politiske niveau.

Forvaltningens fagområder ledes af fagchefer. Hvert fagområde er opdelt i funktionsenheder, der har en naturlig sammenhæng. Nogle af disse funktionsenheder ledes i dagligdagen af en funktionsleder - f.eks. familieområdet og sundhedsplejen - mens andre funktionsenheders daglige ledelse varetages af fagchefen.

Forvaltningens to fagafdelinger er:

  • Skole og Dagtilbud
  • Familie og Forebyggelse

Dagtilbud

Afdelingen Dagtilbud varetager ansvarsområderne dagpleje og børnehaver i Jammerbugt Kommune.

Besøg dagplejens hjemmeside

Læs mere om børnehaver

Familie og Forebyggelse

Afdelingen Familie og Forebyggelse varetager ansvarsområderne Børne- og familierådgivning, PPR, Sundhedspleje, Tandpleje og Familiecentret.

Besøg Familiecentrets hjemmeside

Besøg PPR's hjemmeside

Besøg Sundhedsplejens hjemmeside

Besøg Tandplejens hjemmeside

Besøg SSPs hjemmeside

Undervisnings- og fritidstilbud

Afdelingen Undervisnings- og fritidstilbud varetager bl.a. ansvarsområderne folkeskoler, SFO'er og skolekørsel.

Læs om folkeskoler

Læs om SFO

Læs om specialtilbud

Læs om ungdoms-uddannelsesvejledning

Læs om skolekørsel

Læs om Ungdomsskolen

Læs om Lejrskolen Lille Norge

Politikker og procedurer

Inden for Børne- og Familieforvaltningens tre fagområder har Kommunalbestyrelsen vedtaget forskellige politikker. Blandt alle ansatte inden for Børne- og Familieforvaltningen arbejdes der ud fra følgende politikker og procedurer:

Visioner og servicemål på de tre fagområder fra Helhedsplan 2011

Den sammenhængende børnepolitik

Det tværfaglige samarbejde og styring af den tværgående visitation

Direktør for Børne og Familie
Diana Lübbert Pedersen
72 57 74 31
41 91 24 31

Børne- og Familieforvaltningen

Sikker post

Børne- og Familieforvaltningen arbejder med områderne: Dagtilbud, Undervisnings- og fritidstilbud samt Familie og Forebyggelse

72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Åbningstider telefon:

Mandag-Onsdag

9.00-15.30

Torsdag

9.00-17.00

Fredag

9.00-13.00