You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Familiecentret

I enhver familie kan der opstå problemer. Nogle gange er problemerne af en sådan karakter, at der er brug for hjælp udefra.

Sidens indhold

Velkommen til Familiecentret

Familiecentret hører til i Børne- og Familieforvaltningen og er placeret i Fjerritslev og Pandrup. Socialrådgiverne i Børne- og Familieafdelingen henviser til Familiecentret.

Familiecenteret tilbyder bl.a.:

  • Samtaler med familier
  • Samtaler med forældre
  • Samtaler med børn og unge
  • Støtte og vejledning til forældre, børn og unge
  • Kontaktperson til børn og unge

Kontaktpersontilbuddet er en forebyggende og tidlig indsats til børn og unge, som af en eller anden grund udviser bekymrende adfærd og udvikling.

Indsatsen gives, hvor det skønnes, at den unge/barnet kan have glæde af en fast voksenkontakt som et supplement til den unges/barnets familie.

Kontaktpersonkorpset arbejder med børn og unge med diagnoser, kriminalitets- og/eller misbrugsproblematikker, skoleadfærdsproblemer, manglende voksenkontakt mv.

Derudover tilbyder Familiecentret følgende aktiviteter:

  • Anonym rådgivning
  • Gruppeforløb
  • Efterfødselsreaktion

Anonym rådgivning

Gratis tilbud til børn, unge og forældre til børn under 18 år i Jammerbugt Kommune.

Du kan få anonym rådgivning ved kontakt til Familiecentrets afdeling i Fjerritslev på telefon: 72 57 89 14 eller Pandrup på telefon: 72 57 89 16

Hvis dit opkald ikke bliver besvaret, er du velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Du har mulighed for at være anonym, da samtalerne ikke registreres.

Du kan få op til fem samtaler. De kan være telefoniske, eller vi kan mødes i Familiecentret efter aftale.

Hvis vi i fællesskab finder ud af, at du har brug for yderligere støtte, så hjælper vi med det.

Familiecentret har udgivet en folder om anonym rådgivning.

Der arbejdes efter Servicelovens § 11

Iht. databeskyttelsesloven kan vi oplyse at personlige oplysninger som telefon nr. og øvrige noter kun opbevares så længe det er aktuelt, og at der ikke registreres noget i nogle systemer eller lignende, at oplysningerne ikke videregives og at alt kasseres når sagen afsluttes.

Kontakt Anonym Rådgivning ved at ringe til os eller via digital post (husk at oplyse telefonnummer, så vi kan kontakte dig)

Efterfødselsreaktion

- der er hjælp at få

Overgangen til forældreskabet indebærer mange forandringer, der kan vække forskellige reaktioner. Det kan fx være følelser som tristhed, ængstelse eller vrede fylder på en uhensigtsmæssig måde. Symptomerne kan opstå under graviditet og/eller efter fødsel. Både mødre og fædre kan blive ramt af efterfødselsreaktion.

I familiecentret tilbydes antal af samtaler ud fra en konkret vurdering. Tilbuddet er gratis og henvender sig til mødre og fædre.

Samtalerne afholdes som parsamtaler og/eller individuelle samtaler afhængigt af problemstilling og behov. Formålet med samtalerne er at dæmpe symptomerne, og på den måde blive bedre i stand til at varetage forældreskabet. Terapien handler om opbygning af egne ressourcer samt benyttelse af ressourcer i netværket; identifikation af årsager til efterfødselsreaktion; indsigt i disse dynamikker; indsigten giver mulighed for at kunne handle på nye måder. Læs mere i vores folder.

Du kan henvende dig direkte til Familiecentret, eller få din sundhedsplejerske, læge, socialrådgiver eller jordemoder til at kontakte Familiecentret.

Gruppeforløb

Efter behov kan iværksættes gruppeforløb:

Café Go Start

I samarbejde med sundhedsplejen tilbyder vi Café Go Start, som er for gravide og nybagte mødre, der mødes med fokus på en god start som familie og mulighed for at opbygge et socialt netværk.

Skilsmissegruppe

Er din familie skilsmisseramt, så tilbyder Familiecentret gruppeforløb til børn og samtaleforløb til forældre.

Kontakt Familiecentret

Familiecentret Pandrup
Possementmagervej 1
9490 Pandrup
Telefon: 72 57 89 16 / 72 57 89 17

Familiecentret Fjerritslev
Skolegade 12
9690 Fjerritslev
Telefon: 72 57 89 14

Kontakt (private)

Kontakt (virksomheder)