You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at vurdere udsatte børn og deres behov i læringsmiljøer, kvalificere indsatser i forhold til børn i udsatte positioner og varetage talepædagogisk undervisning.

Behandlingstilbud ved PPR

Jammerbugt Kommune har fået midler fra en pulje til afprøvning af lettere behandlingstilbud i PPR.

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog (DSA) - sprogstimulering og basis undervisning til børn og unge i Jammerbugt kommune

Indstilling til PPR

Om indstilling til PPR

Om PPR - pædagogisk psykologisk rådgivning

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) har til opgave at vurdere børn og deres behov, samt varetage talepædagogisk undervisning.

Personale i PPR Jammerbugt

Her finder du kontaktoplysninger på personale i PPR. I PPR Jammerbugt er der ansat psykologer, tale-/hørekonsulenter, skolekonsulent/læringskoordinator samt sekretær og leder.

PPR - Sprogbørnehaven

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilbyder gruppeforløb til børn i sproglige vanskeligheder

PPR - Anbringelse af barn i Jammerbugt kommune

Information om PPRs rolle ved anbringelse i Jammerbugt kommune.

PPR - Samråd med børne- og ungdomspsykiatrien

Vedrørende Jammerbugt Kommunes samråd med børne- og ungdomspsykiatrien.

PPR - Taleskolen

Taleskolen. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilbyder gruppeforløb til børn med udtalevanskeligheder.