You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at vurdere udsatte børn og deres behov i læringsmiljøer, kvalificere indsatser i forhold til børn i udsatte positioner og varetage talepædagogisk undervisning.

Behandlingstilbud ved PPR

Jammerbugt Kommune har fået midler fra en pulje til afprøvning af lettere behandlingstilbud i PPR.

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog (DSA) - sprogstimulering og basis undervisning til børn og unge i Jammerbugt kommune

Indstilling til PPR

Om indstilling til PPR

Om PPR - pædagogisk psykologisk rådgivning

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) har til opgave at vurdere børn og deres behov, samt varetage talepædagogisk undervisning.

Personale ved PPR

Her finder du kontakt oplysninger til personale ved PPR

PPR - Sprogbørnehaven

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilbyder gruppeforløb til børn i sproglige vanskeligheder

PPR - Anbringelse af barn i Jammerbugt kommune

Information om PPRs rolle ved anbringelse i Jammerbugt kommune.

PPR - Samråd med børne- og ungdomspsykiatrien

Vedrørende Jammerbugt Kommunes samråd med børne- og ungdomspsykiatrien.

PPR - Taleskolen

Taleskolen. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilbyder gruppeforløb til børn med udtalevanskeligheder.