You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Om PPR

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) vurderer børn og deres behov og varetager talepædagogisk undervisning.

Om pædagogisk psykologisk rådgivning

PPR's opgave har primært afsæt i love, bekendtgørelser og vejledninger fra Undervisningsministeriet.

Lov om Folkeskolen

Bekendtgørelse vedr. specialpædagogisk bistand

Bekendtgørelse vedr. specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang

Dagtilbudsloven

PPR kan kontaktes på telefon: 72 57 73 00.

Leder Pernille Skyum kan kontaktes på telefon: 72 57 73 01.

Kontakt PPR Jammerbugt

Telefon: 72 57 73 00

Kontorets telefontid:

Mandag - fredag kl. 8.00 - 10.00

Kontakt (private)

Kontakt (virksomheder)