You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Samråd med børne- og ungdomspsykiatrien for børn og unge med sindslidelser

Jammerbugt Kommunes samråd med børne- og ungdomspsykiatrien er et kommunalt og regionalt samarbejde for børn og unge med sindslidelser. Samrådet består af Jammerbugt Kommune, Psykiatrien i Region Nordjylland og de almene lægepraksisser i Nordjylland.

Samråd

Når børn og unge har psykiske lidelser eller psykosociale vanskeligheder, kan de være i risiko for at miste tilknytningen til den vante omgangskreds, deres hverdagsliv og deltagelse i skolen.

Erfaringer fortæller os, at sandsynligheden for at disse børn og unge hjælpes, er langt større, når der sker en koordineret og helhedsorienteret indsats.

Dét er  baggrunden for, at der er afsat midler til 'fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Nordjylland'.

Her har børne- og ungdomspsykiatrien, de almene læge praksisser og de nordjyske kommuner indgået et samarbejde om at udvikle et tværsektorielt samråd.

Formålet med samrådet er at sikre, at børn og unge får en tidlig, intensiv og sammenhængende indsats i form af at styrke videndeling, kompetencer og koordinering i samarbejdet på tværs af sektorer for at skabe et helhedsorienteret forløb for barnet eller den unge, familie og netværk.

Kontakt PPR Jammerbugt

Tlf.: 7257 7300

Kontakt (private)

Kontakt (virksomheder)