You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Samråd med børne- og ungdomspsykiatrien for børn og unge med sindslidelser

Jammerbugt Kommunes samråd med børne- og ungdomspsykiatrien er et kommunalt og regionalt samarbejde for børn og unge med sindslidelser. Samrådet består af Jammerbugt Kommune, Psykiatrien i Region Nordjylland og de almene lægepraksisser i Nordjylland.

Samråd

Børn og unge med psykiske lidelser eller psykosociale vanskeligheder har øget risiko for at miste tilknytningen til omgangskreds, hverdagsliv og skole. Erfaringer fortæller os, at muligheden for at disse børn og unge hjælpes er langt større, når der sker en koordineret og helhedsorienteret indsats. Det er således baggrunden for den fortsatte prioritering af fremskudt regional funktion af børne- og ungdomspsykiatrien i Nordjylland.

Børne- og ungdomspsykiatrien, de almene læge praksisser og de nordjyske kommuner således indgået et samarbejde om et tværsektorielt samråd.
Formålet med samrådet er at sikre at børn og unge får en tidlig, relevant og sammenhængende indsats. Dette i form af at styrke videndeling, kompetencer og koordinering i samarbejdet på tværs af sektorer med henblik på at skabe et helhedsorienteret forløb for barnet eller den unge, familie og netværk.

Kontakt PPR Jammerbugt

Telefon: 72 57 73 00

Kontorets telefontider:

Mandag - Fredag kl. 8-10

Kontakt (for privatpersoner)

Kontakt (for virksomheder)