You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har ansvaret for Jammerbugt Kommunes indsats inden for beskæftigelse, seniorområdet, sociale tilbud til voksne, sundhedsfremme og forebyggelse samt handicap- og socialpsykiatriområderne.

Sidens indhold

Sundhed og Senior

Sundheds- og seniorafdelingen varetager kommunens ældre borgere og borgere i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Ansvarsområder:

Sundhed og Arbejdsmarked

Sundheds- og arbejdsmarkedsafdelingen varetager kommunens indsats i forhold til ledighed, beskæftigelse, integration og administration af sociale ydelser.

Læs mere om Sundhed og Arbejdsmarked her.

Ansvarsområder:

  • Kommunens jobcenter
  • Udbetaling af diverse ydelser
  • Integration
  • Enkeltydelser efter aktivloven/integrationsloven
  • Visitation af førtidspension
  • Modtagelse af flygtninge
  • Ungeenheden

Sundhed og Handicap

Sundheds- og handicapafdelingen varetager kommunens borgere med aktivitetsbegrænsning og/eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer i kombination med udfordringer knyttet til deres sundhedstilstand.

Ansvarsområder:

  • Botilbud, hjælpemidler og andre tilbud til voksne med fysisk handicap og/eller psykisk udviklingshæmning
  • Psykiatriske plejehjem og andre botilbud til psykisk syge
  • Den sociale indsats for bl.a. hjemløse og misbrugere af narko og alkohol
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Hanne Madsen
72 57 70 05
41 91 20 05

Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen

Sikker post

Social, Sundhed og Beskæftigelse arbejder med områderne Sundhed og Senior, Sundhed og Arbejdsmarked og Sundhed og Handicap.

72 57 77 77
Borgervænget 12
9460 Brovst

Åbningstider telefon:

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider fremmøde:

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12