You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har ansvaret for Jammerbugt Kommunes indsats inden for beskæftigelse, seniorområdet, sociale tilbud til voksne, sundhedsfremme og forebyggelse samt handicap- og socialpsykiatriområderne.

Sidens indhold

Sundhed og Senior

Sundhed og Seniorafdelingen varetager kommunens ældre borgere samt borgere i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Ansvarsområder:

Sundhed og Arbejdsmarked

Sundhed og Arbejdsmarkedsafdelingen varetager kommunens indsats i forhold til ledighed, beskæftigelse, integration og administration af sociale ydelser. Læs mere om Sundhed og Arbejdsmarked her.

Ansvarsområder:

  • Kommunens Jobcenter hvor ledige borgere kan henvende sig
  • Udbetaling af diverse ydelser
  • Integration
  • Enkeltydelser efter aktivloven/integrationsloven
  • Visitation af førtidspension
  • Modtagelse af flygtninge
  • Ungeenheden

Sundhed og Handicap

Sundhed og Handicapafdelingen varetager kommunens borgere med aktivitetsbegrænsning og/eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer i kombination med udfordringer knyttet til deres sundhedstilstand.

Ansvarsområder:

  • Botilbud, hjælpemidler og andre tilbud til voksne fysisk handicappede og/eller psykisk udviklingshæmmede
  • Psykiatriske plejehjem og andre botilbud til psykisk syge
  • Den sociale indsats for bl.a. hjemløse og misbrugere af narko og alkohol
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Hanne Madsen
7257 7005
4191 2005

Social, Sundhed og Beskæftigelse

Sikker post

Social, Sundhed og Beskæftigelse arbejder med områderne Sundhed og Senior, Sundhed og Arbejdsmarked og Sundhed og Handicap.

7257 7777
Borgervænget 12
9460 Brovst

Åbningstider telefon:

Mandag-onsdag

8-15.30

Torsdag

8-17

Fredag

8-13

Åbningstider fremmøde:

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12