You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Job og ledighed

Læs om Jobcenter Jammerbugt, ledighed, sygemelding, Ungeenheden, Jobcenter Integration, nedsat arbejdsevne, ydelser og ferie.

Jobcenter Integration

Er du flygtning eller familiesammenført til en flygtning, og er du ikke i ordinært arbejde?

Jobcenter Jammerbugt

Vi hjælper dig med at komme i job, og bistår offentlige og private virksomheder med at finde nye medarbejdere. Vi støtter dig - også selvom du har begrænsninger.

Ledighed

Find information om b.la. hvad du skal gøre, hvis du bliver ledig og hvilke tilbud der er.

Når du skal holde ferie

Hvis du skal afholde ferie, kan det være godt at vide lidt om reglerne. Se her hvem der kan holde ferie.

Sygdom og nedsat arbejdsevne

Find information om sygemelding og nedsat arbejdsevne.

Ungeenheden

Ungeindsatsen for unge i alderen 15-29 år er samlet i Ungeenheden. Ungeenheden arbejder for, at unge som har behov for hjælp, støtte og rådgivning, får en samlet og helhedsorienteret indsats og plan.

Økonomi og ydelser

Læs om arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og økonomisk tilskud.