You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Vi yder hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som natural-hjælp.

Måden vi arbejder med hjælpemidler på i Jammerbugt Kommune, er rehabiliterende. Dvs. de hjælpemidler, du eller din pårørende kan få tildelt, kan hjælpe i dagligdagen, så du kan klare dig bedst muligt.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Hjælpemidler og forbrugsgoder