You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Sommerhus

På denne side er der samlet en række nyttige informationer til ejere af sommerhuse i Jammerbugt Kommune. I Danmark må du kun bo i dit sommerhus om sommeren.

Sidens indhold

Hvis du som sommerhusgrundejerforening vil modtage post fra Jammerbugt Kommune

Hvis du er formand for en sommerhusgrundejerforening og vil modtage post fra kommunen bedes du indtaste sommerhusgrundejerforeningens kontaktoplysninger her.

Jammerbugt Kommune sender f.eks. information om renovation, indkalder til formandsmøder for sommerhusgrundejerforeningerne mv.

Husk desuden at rette kontaktoplysningerne, når en ny formand tiltræder eller der sker øvrige ændringer.

Registreringer Sommerhusejerforeninger

Registreringer sommerhusejerforeninger

Folder med information til sommerhusejere i Jammerbugt

Grundejerforeninger

I nogle områder er der grundejerforeninger, der har fastsat retningslinjer for, hvordan bygninger og grunde skal fremstå i pågældende områder.

Din ejendom kan således være pålagt begrænsninger, der kan have indflydelse på, hvordan din byggesag ender.

Såfremt du ikke allerede ved køb af ejendommen/grunden modtog vedtægter fra grundejerforeningen, kan du altid kontakte formanden for din grundejerforening og få vedtægterne udleveret.

Nybyggeri, ombygning og tilbygning

Langt de fleste sommerhuse i Jammerbugt Kommune ligger i sommerhusområder.

Et sommerhusområde er en zonebetegnelse ligesom landzone og byzone. Enkelte sommerhuse kan dog godt være beliggende i landzone. Hvis det er tilfældet for dit sommerhus, kræver ændringer i mange tilfælde en landzonetilladelse.

Lokalplaner

I sommerhusområderne er der også ofte en lokalplan, der giver nogle retningslinjer for, hvordan der må bygges i dit sommerhusområde. Denne lokalplan kan derfor have stor betydning for dit byggeri.

Byplanvedtægter

Er dit sommerhus ikke omfattet af en lokalplan, eller er der ikke tinglyst servitutter på den, kan den være omfattet af en byplanvedtægt.

Se byplanvedtægter samt lokalplaner klik her

Servitutter

På dit sommerhus kan der også være tinglyst nogle servitutter. En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. En servitut og en deklaration er det samme.

Typisk kan en servitut  indeholde bestemmelser for, hvor du må bygge på din grund, eller hvordan din ejendom skal være tilsluttet forsyningsnettet.

Eksempler på hvad en servitut kan indeholde:

  • Bestemmelser for fælles afløbsledninger og/eller forsyningsledninger.
  • Bestemmelser for vedligeholdelse og brugsret til en fælles indkørsel.
  • Offentlig brugsret til en sti, der går gennem din grund.
  • Bestemmelser for, hvor højt dit hus må være.
  • Specifikke krav til højden på hæk og hegn.

Du kan finde ud af om du har en servitut på en grund via tinglysning.dk,  hvor du kan tjekke tingbogen for din ejendom. Du har også mulighed for at se, hvad der ligger af servitutter på andres ejendomme. Derudover er det altid en god idé at tjekke, om der er en gældende lokalplan for dit område.

72 57 77 77
byg@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Telefontider

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - Pandrup Rådhus

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12