You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Her kan du læse om BBR, og hvad du gør, hvis du har rettelser.

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

BBR blev oprettet i 1977 på grundlag af de daværende ejeres oplysninger. Registret er løbende blevet ajourført ved afsluttede byggesager eller ved ændring efter henvendelse fra ejendommenes ejere. Det er ejerens ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.
Gå til BBR

BBR

Bestemmelserne om BBR står i Erhvervs- og Boligstyrelsens Lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002.

Du skal oplyse kommunen om opdateringer til BBR-registret, når:

  • Der er uoverensstemmelse mellem BBR og de faktiske forhold
  • En bygning eller enhed skal anvendes til andre formål
  • Når der gennemføres opdeling i ejerlejligheder
  • Når en bolig eller erhvervslokaler ned- eller sammenlægges

Ejers oplysningspligt

Ajourføringsbekendtgørelsen under BBR-loven bestemmer, at det er ejeren af en ejendom, som skal meddele de relevante oplysninger om ejendommen til kommunen. Ejere af landets faste ejendomme har således pligt til at sørge for, at deres ejendomme er registreret korrekt i BBR samt at få ændret registreringen i de tilfælde, hvor oplysningerne i BBR ikke stemmer med de faktiske forhold.

Se din BBR

På BBR.DK kan du finde de oplysninger, der er registeret på din BBR-ejermeddelelse. Der er også vejledninger til, hvad der skal indberettes til BBR. 

Fejl på din BBR

Hvis du finder fejl eller mangler på din BBR-ejermeddelelse, kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen "Ret BBR". 

Når dine ændringer er behandlet, modtager du en ny BBR-ejermeddelelse fra kommunen i din digitale postkasse eller med posten, hvis ikke du er tilmeldt digital post.

Registrering af elvarme i BBR og reduktion af elvarmeafgift

Hvis din helårsbolig er registreret som elopvarmet helårsbolig i Bygnings- og Boligregistret (BBR), kan du være berettiget til en reduktion af elvarmeafgift. Læs mere her.

Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde et skema eller sende en mail til dit elselskab vedr. registreringsdato af elvarme som primær varmekilde i BBR.

Elselskaberne har selv ansvar for at fremsøge den dokumentation, de har brug for. Det gælder også de ansøgninger, de modtager om reduktion af elafgift.

bbr.dk er det muligt for boligejere, der har elektricitet som opvarmningsmiddel, at hente dokumentation for dette. Dokumentet (PDF) kan anvendes ift. en dokumentation for hvornår registreringen af elektricitet som opvarmningsmiddel er foretaget. Det er udelukkende boliger, der har elektricitet som opvarmningsmiddel, som kan få vist denne dokumentation. Hvis man har et andet opvarmningsmiddel, fx naturgas, vil der ikke være nogen dokumentation.

Funktionaliteten er reelt en knap, der er tilgængelig via www.bbr.dk [vælg "Se BBR-oplysninger" og fremsøg en ejendom].


Ret dine BBR oplysninger

Vi gør opmærksom på, at du skal sikre dig, at din BBR-registrering er opdateret. Det er til enhver tid gældende ejers ansvar, at BBR oplysningerne er korrekte og opdaterede. Du kan logge ind på Ret BBR med Mit ID, hvor du kan gennemgå og rette dine oplysninger.

Det er ikke muligt at registrere oplysninger med tilbagevirkende kraft for hverken borgere eller kommuner.

72 57 77 77
byg@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Telefontider

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - Pandrup Rådhus

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12