You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Affaldstyper - Erhverv

Restaffald, farligt affald, affald til genanvendelse og liste over affaldstyper for erhverv.

Øget sortering hos virksomheder

Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal virksomheder sortere deres husholdningslignende affald i 10 fraktioner fra 31. december 2022.

Dette inkluderer restaffald, madaffald, plast, metal, pap, papir, mad- og drikkekartoner, glas, farligt affald og tekstiler. Virksomheder kan være tilkoblet kommunens ordning for restaffald, men de andre fraktioner skal andre indsamlingsvirksomheder hente.

Drejer det sig om blandet bolig og erhverv - f.eks. frisør, landbrug o.l. - er det muligt at blive tilkoblet kommunens affaldsordning for både restaffald og de genanvendelige affaldstyper. Dette kræver dog, at det affald der produceres af virksomheden, ligner det fra husholdninger i forhold til sammensætning og mængde.

Affaldstyper for erhverv

Henvendelser vedr. affald

7257 7609
affald@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

8-15.30

Torsdag

8-17

Fredag

8-13

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag 

10-12