You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Affald og genbrug for erhverv

Der er flere forskellige affaldsordninger for erhverv - både kommunale og private. Virksomheder kan selv vælge, om kommunen skal hente deres affald eller ej.

Selvbetjening for erhverv

Selvbetjeningsløsningen er åben når det passer dig. Anmeld manglende tømning, se din tømningsdag m.v.

Ny affaldsordning for erhverv fra 2023

Som noget nyt kan virksomheder frit vælge, om kommunen skal hente affald eller ej.

Genbrugspladser for erhverv

Kommunal affaldsordning for erhverv

Der er flere forskellige affaldsordninger for erhverv - både kommunale og private. Som noget nyt kan virksomheder selv vælge, om kommunen skal hente deres affald eller ej.

Affaldsgebyrer for erhverv

Takster og priser for affaldsordninger findes på Jammerbugt Kommunes generelle takstblad.

Regulativ for erhvervsaffald

Formålet med regulativet for erhvervsaffald er at fastsætte regler for virksomheders affaldshåndtering i Jammerbugt Kommune - for at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelse.