You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Affald og genbrug for erhverv

Der er flere forskellige affaldsordninger for erhverv - både kommunale og private. Kommunen har regler for, hvordan erhverv skal komme af med affald til forbrænding og deponering, farligt affald og et par enkelte affaldstyper mere.

Selvbetjening for erhvervsaffald
Når du følger et link, bliver du ledt til den valgte selvbetjeningsløsning på virk.dk. Her kan du blive bedt om at logge ind med NemID.
Genbrugspladser for erhverv
Affaldstyper - Erhverv
Restaffald, farligt affald, affald til genanvendelse og liste over affaldstyper for erhverv.
Affaldsgebyrer for erhverv
Takster og priser for affaldsordninger findes på Jammerbugt Kommunes generelle takstblad.
Regulativ for erhvervsaffald
Formålet med regulativet for erhvervsaffald er at fastsætte regler for virksomheders affaldshåndtering i Jammerbugt Kommune for at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelse gennem genanvendelse.