You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Genbrugspladser for erhverv

Inden for normal åbningstid kan erhverv få vejledning af pladsmanden. Inden du besøger genbrugspladsen første gang, skal du tilmelde din virksomhed til SMS-tjenesten. Herefter betaler du for et besøg på genbrugspladsen via SMS. Tilmeldingen er gratis.

Sidens indhold

NYT betalingssystem fra 1. december 2021

 

Nummerpladen afgør prisen for at aflevere erhvervsaffald.

Alle nummerplader bliver registreret, når man kører ind på genbrugspladsen.

Nummerpladen sammenholdes med data fra motorregistret og CVR-registeret. Oplysninger om køretøjets registrerede ejer og bruger anvendes til at afgøre, hvad erhverv skal betale for at komme af med affaldet.

Nummerpladesystemet kræver ikke forhåndstilmelding.

Hvem skal betale?

Er køretøjet indregistreret som erhverv godstransport, skal der som udgangspunkt betales.

Er køretøjet indregistreret som erhverv godstransport, men køretøjet er leaset, lejet eller lånebil, anvendes oplysninger om registreret bruger for at afgøre, om der skal opkræves betaling.

Hovedreglen er, at det er føreren eller en anden person fra køretøjet, der selv aktivt skal opsøge personalet for at blive fritaget for en konkret betaling. Henvender personen sig ikke til personalet, bliver besøget på genbrugspladsen faktureret.

Fakturering sker efter turen til genbrugspladsen, og opkrævning sendes 1 gang om måneden.

Se mere i skemaet herunder.

Hvem skal ikke betale?

Køretøjer, der ikke er registret som erhverv godstransport, herunder leasede, lejede, lånebiler og private trailere, er fritaget for betaling.

Afleveres der alene farligt affald, afregnes der pr. kg på særskilt faktura, og selve besøget fritages for betaling.

Afleverer erhverv kun elektronik omfattet af producentansvar, fritages for betaling ved henvendelse til personalet.

Nuværende sms-system sløjfes 1. december 2021.

Har du spørgsmål, kan du ringe på tlf. 7257 8932 eller tlf. 7257 8931, eller du kan sende en mail til genbrugsplads@jammerbugt.dk.

Nummerpladesystem skema

Tidlig adgang for erhverv på genbrugspladserne

Erhverv kan komme tidligere ind fra kl. 6-11 på hverdage - i Brovst dog først fra kl. 7. 

Pladserne er overvågede, men ubemandede i dette tidsrum.

Din virksomhed skal tilmeldes for at komme tidligt ind. Det sker pr. mail til lpk@jammerbugt.dk. Affald, der skal afleveres indendørs - f.eks. elektronik og farligt affald - må kun afleveres i den bemandede åbningstid.

Har du spørgsmål, så ring på tlf. 7257 8932 eller tlf. 7257 8931. 

Affaldskuponer - udløber den 30. november 2021

Ordningen med affaldskuponer ændres fra den 30. november 2021. Har du stadig affaldskuponer, kan du kontakte Lars Peter Kristensen på mail.


Affaldskuponer bestilles på affald@jammerbugt.dk - mindst 4 dage før turen til genbrugspladserne.

SMS og affaldskuponer gælder ikke:

  • Eternit med eller uden asbest. Det skal i stedet afleveres ved Reno-Nord.
  • Farligt erhvervsaffald kan kun afleveres på Aabybro Genbrugsplads mod særskilt betaling.

Eternit, elektronik og farligt affald

Eternit med eller uden asbest

Erhverv kan ikke aflevere eternit på kommunens genbrugspladser. Det skal afleveres ved Reno-Nord.

 

Elektronikaffald
På genbrugspladsen kan du aflevere elektronik af samme type og størrelse som private borgere. Du kan for eksempel aflevere hårde hvidevarer og håndværktøj men ikke el tavler. Det koster ikke noget at komme af med elektronikaffald.

 

Farligt affald
Der gælder særlige regler for farligt affald. Virksomheder kan aflevere farligt affald på flere måder.

  • Til Reno-Nord efter aftale.
  • Aflevere op til 200 kg pr. år på Aabybro Genbrugsplads mod betaling. Virksomheden skal medbringe en deklaration med virksomhedens data og oplysninger om affaldstyper og -mængder (+ en kopi). Ved aflevering på genbrugspladsen kvitterer pladsmanden på deklarationen.
  • Til et modtageranlæg der er godkendt til at håndtere den pågældende affaldstype. Find en godkendt modtager i Miljøstyrelsens Affaldsregister.
  • Efter konkret anvisning fra Jammerbugt Kommune.
  • Benytte Miljøbil Erhverv for mængder op til 200 kg pr. år. Du kan læse mere om Miljøbil Erhverv i regulativ for erhvervsaffald og tilmelde din virksomhed ved at skrive til affald@jammerbugt.dk.
    I 2021 kører miljøbilerhverv de følgende uger: 12, 24, 36, 48

Affalds-registret

Genanvendeligt affald kan også afleveres til en modtager registreret i Affaldsregistret.

Her finder du genbrugspladserne

Aabybro Genbrugsplads
Møllebækken 2
9440 Aabybro

Se en oversigt over Aabybro Genbrugsplads 

Brovst Genbrugsplads
Terndrupvej 77
9460 Brovst

Se en oversigt over Brovst Genbrugsplads

Fjerritslev Genbrugsplads 
Industrivej 8
9690 Fjerritslev

Se en oversigt over Fjerritslev Genbrugsplads 

Pandrup Genbrugsplads
Sigsgaardsvej 12
9490 Pandrup

Se oversigt over Pandrup Genbrugsplads

Åbningstider på genbrugspladserne

Marts-oktober
Mandag-fredag kl. 11-18
Lørdag-søndag og helligdage kl. 10-16

Aabybro Genbrugsplads holder åbent søndag kl. 10-18 fra marts-oktober

November-februar
Mandag-fredag kl. 11-17
Lørdag-søndag og helligdage kl. 10-15

Lukkedage
5. juni, 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar

Kontakt genbrugspladserne
Tlf. 7257 8932
Tlf. 7257 8931