You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Sidens indhold

Åbningstider på genbrugspladserne

Marts-oktober:

  • Mandag-fredag kl. 11-18
  • Lørdag-søndag og helligdage kl. 10-16

Derudover holder Aabybro Genbrugsplads åbent søndag kl. 10-18 fra marts-oktober. På helligdage kl. 10-16

November-februar:

  • Mandag-fredag kl. 11-17
  • Lørdag-søndag og helligdage kl. 10-15

Lukkedage:

  • 5. juni
  • 24., 25., 26., 31. december
  • 1. januar

Erhverv har mulighed for tidligere adgang til genbrugspladserne.

Tidlig adgang for erhverv på genbrugspladserne

Erhverv kan komme tidligere ind fra kl. 6-11 på hverdage. I Brovst dog først fra kl. 7. 

Pladserne er overvågede, men ubemandede i dette tidsrum. Affald, der skal afleveres indendørs, f.eks. elektronik og farligt affald, må kun afleveres i den bemandede åbningstid.

Din virksomhed skal tilmeldes for at komme tidligt ind. Det sker pr. mail til lpk@nordvaerk.dk

Betalingssystem

Nummerpladen afgør prisen for at aflevere erhvervsaffald

Alle nummerplader bliver registreret, når man kører ind på genbrugspladsen.
Nummerpladen sammenholdes med data fra motorregistret og CVR-registeret. Oplysninger om køretøjets registrerede ejer og bruger anvendes til at afgøre, hvad erhverv skal betale for at komme af med affaldet.
Nummerpladesystemet kræver ikke forhåndstilmelding.

Hvem skal betale?

Er køretøjet indregistreret som erhverv godstransport, skal der som udgangspunkt betales.
Er køretøjet indregistreret som erhverv godstransport, men køretøjet er leaset, lejet eller lånebil, anvendes oplysninger om registreret bruger for at afgøre, om der skal opkræves betaling.
Hovedreglen er, at det er føreren eller en anden person fra køretøjet, der selv aktivt skal opsøge personalet for at blive fritaget for en konkret betaling. Henvender personen sig ikke til personalet, bliver besøget på genbrugspladsen faktureret.

Fakturering sker efter turen til genbrugspladsen, og opkrævning sendes 1 gang om måneden.
Se mere i skemaet herunder.

Hvem skal ikke betale?

Køretøjer, der ikke er registret som erhverv godstransport, herunder leasede, lejede, lånebiler og private trailere, er fritaget for betaling.
Afleveres der alene farligt affald, afregnes der pr. kg på særskilt faktura, og selve besøget fritages for betaling.
Afleverer erhverv kun elektronik omfattet af producentansvar, fritages for betaling ved henvendelse til personalet.

Nummerpladesystem skema

Eternit, elektronik og farligt affald

Affaldsregistret

Genanvendeligt affald kan også afleveres til en modtager registreret i Affaldsregistret.
Gå til Affaldsregistret

Spørgsmål vedrørende genbrugspladserne

Ved spørgsmål angående genbrugspladserne er du velkommen til at ringe i telefontiden, eller skrive en mail til fdh@nordvaerk.dk eller lpk@nordvaerk.dk

Åbningstider - telefon
Mandag-onsdag: 9-15.30
Torsdag: 9-17
Fredag: 9-12

Telefon: 2540 6823
Telefon: 2540 6836