You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Regulativ for erhvervsaffald

Formålet med regulativet for erhvervsaffald er at fastsætte regler for virksomheders affaldshåndtering i Jammerbugt Kommune - for at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelse.

Formålet er også efter Miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. for at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder de praktiske forhold i forbindelse med affaldsindsamling og -håndtering.