You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Uheld på offentlig vej - og erstatning?

Er du eller dine ting kommet til skade på en offentlig vej pga. huller i vejen eller niveauforskel på fortovet? Så er du i nogle tilfælde berettiget til erstatning.

Sidens indhold

Skader på dig eller dine ting.

Vej og Park fører tilsyn med alle offentlige arealer for at sikre, at trafikfarlige forhold bliver udbedret hurtigst muligt. Du har altid selv et ansvar for at færdes efter forholdene.

Hvis tilsyn med forholdene og vedligeholdelse er sket efter arbejdsplanen, er kommunen ikke ansvarlig for skaden. Det skyldes, at det ikke er praktisk muligt for kommunens mandskab at føre tilsyn med og vedligeholde alle kommunens veje og stier dagligt, ligesom du ikke kan forvente en fuldstændig plan vej- og fortovsbelægning.

Indberet de huller som du opdager på veje og fortov

Rapport fra stedet giver mulighed for bl.a. at rapportere om huller i vej, ødelagte skilte og skader på fortov. På denne måde hjælper du med at holde øje med veje- og fortoves beskaffenhed. Følg linket og læs mere.

 

 

OBS! Falck telefon: 70 10 20 30

Uden for vores åbningstid kan skader, der er til fare for færdslen, anmeldes til Falck. Falck vil sørge for midlertidig afhjælpning og kontakte os ved først givne lejlighed.

Her kan du finde en skadeanmeldelse

Du kan anmelde din skade ved at udfylde og sende det skema, som du finder lige her nedenfor.

Det ene link kan du skrive i, og det andet link er en pdf, som er en printvenlig version.

Du kan også læse om kommunens ansvar for færden i det offentlige rum.

Send sikkert

Du skal sende din anmeldelse til forsikring@jammerbugt.dk eller pr. post til Aabybro Rådhus, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Hvis din anmeldelse indeholder personfølsomme oplysninger skal du huske at sende via "sikker mail". Klik på brevet her nederst på siden. Eller send fra borger.dk, hvor du logger på med dit MitID.