You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Vejbelysning

Jammerbugt Kommune har udliciteret drift og vedligeholdelse af vejbelysningen til Michael Wulff A/S.

Som udgangspunkt skal den offentlige vejbelysning være tændt i hele lygtetændingstiden.

Der er således ingen lamper, der skal være slukket, når der er mørkt.

Oplever du fejl?

Oplever du, at vejbelysningen er ude af drift eller der er påkørte master/defekter ved master eller lignende, skal du kontakte Michael Wulff A/S på tlf. 7216 1533 eller via den online formular.

Fejlmeld online

Reparation vil herefter som udgangspunkt ske inden for følgende tidsfrister, efter Michael Wulff A/S har modtaget anmeldelsen:

  • Enkelte lyskilder inden for 14 dage
  • Flere end 3 sammenhængende lyskilder inden for 2 arbejdsdage
  • Spontane udfald af hele anlægsdele inden for 4 timer