You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Veje og stier

Læs om hvilke veje og stier der er offentlige og private fællesveje, og hvem der skal vedligeholde dem.

Sidens indhold

Offentlige veje

Det offentlige vejnet i Jammerbugt Kommune administreres af to vejmyndigheder, staten og kommunen.

Statsveje

Vejdirektoratet Aalborg administrerer kommunens tre statsveje:

  1. Aabybro-Thisted, rute 11
  2. Fjerritslev-Aggersund, rute 29
  3. Vadum-Løkken, rute 55

Vejdirektoratet

Kommuneveje

Jammerbugt Kommune administrerer kommunevejene.

De offentlige veje er beskrevet i CVF, som er en central vej- og stifortegnelse.

CVF (Central Vej- og Stifortegnelse)

Offentlige stier

Det offentlige stinet i Jammerbugt Kommune administreres af to vejmyndigheder, Staten og Kommunen.

Statens stier

Vejdirektoratet Aalborg administrerer cykelstierne langs kommunens tre statsveje:

Aabybro-Thisted, rute 11
Fjerritslev-Aggersund, rute 29
Vadum-Løkken, rute 55

Vejdirektoratet

Kommunens stier

Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning administrerer kommunestierne.

De offentlige stier er beskrevet i CVF, som er en central vej- og stifortegnelse.

CVF (Central Vej- og Stifortegnelse)

Cykelstiplan for Jammerbugt Kommune

Cykelstiplanen giver overblik over eksisterende cyklistfaciliteter i kommunen, de planlagte stier og de mange ønsker til nye strækninger med cyklistfaciliteter.

Cykelstier kan være med til at sikre tryg adgang til skoler, fritidsmål og kulturelle attraktioner. Planen er revideret og digitaliseret i 2021.

Udbygning af cykelstinettet sker for at fremme borgernes sikkerhed, tryghed, sundhed og rekreation.

Cykelstiplanen er et dynamisk værktøj, som løbende opdateres i takt med, at kommunen modtager ønsker om nye realiserbare cykelstier, og i takt med at cykelstier etableres.

Planen omfatter også stier langs statens veje, da de er med til at binde cykelstinettet sammen.

Planen omfatter ikke rekreative stier.

Cykelstiplanen

Private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som er færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, hvor vejen ligger.

Det er en betingelse, at ejendommene ikke har samme ejer, og at vejen ikke er optaget som offentlig vej. Kommunen er vejmyndighed for private fællesveje, der administreres efter privatvejsloven.