You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Veje

Information om vejområdet, herunder tilladelser, skader på veje og udstyr, trafiksikkerhed, trafiktal, offentlige og private fællesveje og stier samt vintervedligeholdelse.

Veje og stier

Læs om hvilke veje og stier der er offentlige og private fællesveje, og hvem der skal vedligeholde dem.

Vejbelysning

Jammerbugt Kommune har udliciteret drift og vedligeholdelse af vejbelysningen til Michael Wulff A/S.

Trafiksikkerhed og trafiktal

Hvor mange biler kører der egentlig i Jammerbugt Kommune, og hvordan holdes vejene sikre?

Uheld på offentlig vej - og erstatning?

Er du eller dine ting kommet til skade på en offentlig vej pga. huller i vejen eller niveauforskel på fortovet? Så er du i nogle tilfælde berettiget til erstatning.

Ansøgning om tilladelser

Læs om regler og regulativer på vejområdet i forbindelse med skiltning, brug af offentlige pladser, gravearbejde og omkørsel.
Tilladelser
Læs om skiltning, brug af offentlige pladser, gravearbejde og omkørsel.
Opsætning af nabohjælpsskilte
Som udgangspunkt skal du undersøge, om det er muligt at opsætte skiltning uden for offentligt vejareal, dvs. på privat areal, på fællesarealer eller andet.

Vintervedligeholdelse

Jammerbugt Kommune renholder, rydder sne og glatførebekæmper, så trafikken kan afvikles sikrest muligt trods glatte veje, sne og fygning.

Anlæg i det åbne land

Der er regler for, hvornår og hvor du må sætte f.eks. reklameskilte op i det åbne land.