You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Vintervedligeholdelse

Jammerbugt Kommune renholder, rydder sne og glatførebekæmper, så trafikken kan afvikles sikrest muligt trods glatte veje, sne og fygning.

Jammerbugt Kommune udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er godkendt af Politiet og fastlagt ud fra vejens/stiens betydning for færdslen.

Du kan læse mere om kommunens vintervedligeholdelse af de offentlige veje, stier og pladser i kommunens Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Af regulativet kan du også se  borgernes forpligtigelser.

Saltruter

Sneruter

Har du spørgsmål vedr. snerydning og glatførebekæmpelse, kan du kontakte Vej og Parks vintervagt på tlf.: 4191 1600.