You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Skadedyr og -vækster

Læs om bl.a. kæmpebjørneklo, råger, måger, vilde katte, rotter og få gode råd om skadedyr.

Gode råd om skadedyr

Der findes mange forskellige slags skadedyr og mange måder at komme af med dem på.

Kæmpebjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en giftig plante, som er farlig for mennesker, og som ødelægger levevilkår for andre danske planter og dyr.

Rotter

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. Her er en selvbetjeningsløsning, du kan anvende.

Rottehandlingsplan

Det er kommunens pligt at bekæmpe rotter. Læs om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Jammerbugt Kommune.

Råger

Rågekolonier er for mange borgere en stor plage. Læs om regulering på kommunens arealer, og se hvem du kan kontakte for vejledning.

Sølvmåger

Der bliver foretaget bekæmpelse af sølvmåger på kommunens ejendomme. Der appelleres til private grundejere om at søge at forhindre redebyggeri m.v. Se hvad du kan gøre for bekæmpelse, og hvem du kan kontakte for vejledning.

Vilde katte

Jammerbugt Kommune og Kattens Værn indgået en aftale om indfangning af vilde og herreløse katte