You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kæmpebjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en giftig plante, som er farlig for mennesker, og som ødelægger levevilkår for andre danske planter og dyr.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Jammerbugt Kommune. Indsatsplanen vil i henhold til lovgivningen gøre det muligt at pålægge private at bekæmpe planten.

Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en giftig plante, som er farlig for mennesker, og som ødelægger levevilkår for andre danske planter og dyr. Derfor skal der sættes effektivt ind i bekæmpelsen af planten på både kommunale og andre arealer. Trods bekæmpelse på kommunens egne arealer kan bekæmpelsen vise sig forgæves, så længe planter på andre arealer ikke også bliver bekæmpet, da plantens frø let spredes.

Indsatsplan 

Indsatsplanen skal sikre en effektiv bekæmpelse på både offentlige og privatejede arealer. Indenfor indsatsplanens område skal alle lodsejere leve op til planens krav og bekæmpe bjørnekloen effektivt. Hvis en lodsejer ikke lever op til kravet, kan kommunen udstede et påbud om bekæmpelse.

Indsatsplanen omfatter hele kommunen. Der vil dog i første omgang være fokus på udbredelsen af kæmpe-bjørneklo langs vandløb samt kommunale arealer, der er omfattet af naturplejeprojekter.

Indberet observationer 
Såfremt du observerer kæmpe-bjørneklo, så kan du indberette det til kommunen via app'en 'Rapport fra stedet' eller via computeren på www.rapportfrastedet.dk.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Kæmpebjørneklo